Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz
| 11. 7. 2012 | Nezařazené

Tisková zpráva

(Šluknovský výběžek; 28. 6. 2012)

Starostové měst a obcí Šluknovského výběžku vyjádřili na svém včerejším zasedání Sdružení pro rozvoj Šluknovska své znepokojení s liknavým postupem vlády ČR při řešení sociální a bezpečnostní situace na Šluknovsku a v dalších sociálně vyloučených lokalitách.

Na podzim roku 2011 měla vláda ČR možnost vidět, jaké dopady na nejširší společnost má její sociální politika a politika všech polistopadových vlád. Zvyšující se nezaměstnanost a dramatický nárůst chudoby, sociální frustrace velké části obyvatelstva a mizivá perspektiva na zlepšení budoucnosti jsou příčinou mnoha negativních jevů ve společnosti, jako je zvyšující se kriminalita, nárůst protiromských a rasových nálad ve společnosti a všeobecná nespokojenost veřejnosti s bezpečnostní situací v zemi. Tyto problémy vyvrcholily na Šluknovsku na podzim minulého roku sérií sociálních nepokojů.

My, starostové měst a obcí Šluknovska jsme využili všechny naše možné legislativní a organizační možnosti, jak na územích našich měst tyto problémy řešit.  Avšak sociální a bezpečnostní politiku státu musí řešit vláda ČR a ne samosprávy obcí.

Za posledních dvanáct měsíců se však ze strany české vlády a premiéra Petra Nečase nestalo nic, co by v nás mohlo vzbudit naději, že sociální problémy naší země a zejména problémy vyloučených lokalit a komunit budou řešeny a vyřešeny.

Navrhli jsme celou řadu opatření, včetně legislativních, pro řešení těchto problémů. Jednali jsme o nich osobně i písemně s představiteli vlády, včetně premiéra, hovořili jsme se senátory, poslanci a dalšími kompetentními osobami.

Dostali jsme celou řadu ujištění, že tento problém bude řešen. Bohužel, zůstalo jen u slibů.

Poté, co se zdánlivě uklidnila situace na Šluknovsku, co z regionu odjely televizní štáby, a zájem médií upadl, uvadl i zájem politiků komunikovat a spolupracovat s námi, starosty Šluknovska. Premiér nereaguje na naše dopisy a výzvy. O našich návrzích legislativních změn, jako je Desatero Šluknovského výběžku, se vláda ani nenamáhala přemýšlet nebo se jimi zabývat. V zapomnění upadl i tzv. Balíček legislativních změn Ústeckého kraje.

Sociální situace ve společnosti je dnes horší než před rokem 2011. Chudoba nejnižších sociálních vrstev narůstá, sociální napětí v majoritní společnosti také.

Až do dnešního dne vláda neučinila jediný účinný krok k řešení této kritické situace.

V tuto chvíli již my, starostové obcí a měst Šluknovského výběžku, nemáme žádné další možnosti, jak řešit sociální a bezpečnostní problémy našich občanů a jak zlepšit jejich situaci.

Abychom upozornili vládu ČR na naši nespokojenost s její nečinností a na problémy, jejichž řešení vláda odkládá do nekonečna, vyhlašujeme na čtvrtek 19. července 2012 od 16. hodin

na náměstí ve Šluknově Demonstraci starostů měst a obcí Šluknovského výběžku.

Shromáždění se zúčastní kromě starostů i místostarostové, členové zastupitelstev obcí, zváni jsou všichni občané Šluknovského výběžku.

Po skončení demonstrace se uskuteční ve Šluknovském zámku tisková konference starostů měst a obcí Šluknovského výběžku se zástupci médií.

Josef Zoser                                                                                                  
předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska

Ing. Milan Kořínek
tajemník Sdružení pro rozvoj Šluknovska

V Jiříkově 28. 6. 2012

Tisk Tisk | E-mail E-mail