Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Reakce na vyjádření odboru komunálních věcí (OKV) v rubrice Píšete nám v Rumburských novinách č. 12/2012

Chtěl bych doplnit několik údajů k vyjádření OKV: „Vloni vydalo město na likvidaci odpadů částku cca 9 milionů korun. Příjem za prodej známek, uložení velkobjemového odpadu ve sběrném dvoře a za tříděný odpad byl cca 7,3 milionu korun. Z rozpočtu města se tedy doplácelo na likvidaci odpadů cca 1,7 milionu korun.“

Konfrontoval jsem tyto informace s návrhem rozpočtu města Rumburk na rok 2012, kde je i skutečnost za rok 2011: Tam je jedinou příjmovou položkou týkající se odpadů kapitola Příjmy z vlastní činnosti č. 2111 Sběr a svoz komunálního odpadu 6622 tis. Kč. Do uvedené částky příjmu 7,3 mil. Kč tedy chybí cca 0,7 mil. Kč, které neprocházejí rozpočtem města. Nabízí se vysvětlení, že jsou příjmem firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., která pro město tyto činnosti provádí a také inkasuje většinu plateb (jménem města) v hotovosti (bez možnosti úhrady např. platební kartou).

Ještě zajímavější jsou ale položky výdajové (kapitola Nakládání s odpady): 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů – OKV 184 tis. Kč, 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů – OKV 5000 tis. Kč, 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů – OKV 3351 tis. Kč, 3725 Využívání a zneškodňování KO – OKV (EKO COM) 473 tis. Kč, 3729 Ostatní nakládání s odpady – OŽP 85 tis. Kč, celkem 9093 tis. Kč.

Z toho je zřejmé, že příjmy za sběr a svoz komunálního odpadu v částce 6622 tis. Kč pokrývají s rezervou výdaje za sběr a svoz komunálních odpadů v částce 5000 tis. Kč. Deficit deklarovaný OKV vytváří položka 3723  Sběr a svoz ostatních odpadů v částce 3351 tis. Kč, a je otázka (nejedná-li se o komunální odpad), co se vlastně za touto položkou skrývá.

Vyjdeme-li z celkových nákladů kapitoly Nakládání s odpady v částce 9093 tis. Kč a počtu obyvatel města Rumburk k 1. 1. 2011 (11496), vychází na jednoho obyvatele roční částka 971 Kč.

Pokud bychom vzali jen náklady na sběr a svoz komunálního odpadu v částce 5000 tis. Kč, vychází na jednoho obyvatele roční částka 435 Kč.

Proč tedy moje roční náklady na sběr a svoz komunálního odpadu činí 1720 Kč na 1 osobu?

Problém je právě v ceníku č. 2/2011, zmiňovaném ve vyjádření OKV. Nejlevnější vývoz popelnice 110/120 litrů 1x za 14 dní stojí za půl roku 860 Kč, tj. zmíněných 1720 Kč/rok.

Levnější jsou už jen PE pytle na směsný odpad za 105 Kč. Mám vyzkoušeno, že se do jednoho vejde cca 50 litrů studeného popela.

Takže jediná rozumná cesta, jak u jedno a dvoučlenných domácností ušetřit, je třídit odpad (papír, textil, sklo, plasty, polystyren, kovy, baterie, drobné elektrospotřebiče) a přejít od týdenního vývozu popelnic na 14denní cyklus, nebo na PE pytle.

Uvedený systém plateb za sběrné nádoby je ekonomicky výhodný pro vícečlenné domácnosti (od 3 osob) a pro obyvatele bytových domů, u nichž jsou umístěny kontejnery o objemu 660 nebo 1100 litrů.

Osobně dávám přednost „poplatku na hlavu“ (letos max. 500 Kč, v příštím roce max. 1000 Kč), který se mi jeví spravedlivější a jehož výhodou je mimo jiné, že jej lze uhradit bezhotovostně (např. přes SIPO) a navíc odpadá manipulace se známkami (koupě, vylepování a odstraňování). V současném složení zastupitelstva města Rumburk je však tento způsob zpoplatnění sběru a svozu komunálního odpadu neprůchodný.

Pro skupiny obyvatelstva se středními a vysokými příjmy výše plateb za odpad podle velikosti sběrných nádob a četnosti vývozu problémem není (ty si klidně zaplatí týdenní svoz a hází tam vše bez třídění), ale pro nízkopříjmové máločetné domácnosti tyto platby v současné ekonomické situaci problémem jsou, takže je to svým způsobem otázka nejen ekologická, ale i politická.

fk

Tisk Tisk | E-mail E-mail