Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

I zdravotně postižení mají právo na vzdělání

Aktivační centrum pro děti a mládež s nejtěžšími formami zdravotního postižení ve Speciální základní škole Rumburk slavnostně zakončilo v úterý 19. června druhý rok své činnosti předáním certifikátů účastníkům tří probíhajících kurzů. V letošním roce obdrželo certifikáty sedmnáct účastníků.

Aktivační centra fungují v České republice již druhý rok. Jejich posláním je přispívat k lepšímu životu těch dětí, které neměly v životě štěstí, stejně jako dětí s těžkými formami zdravotního postižení.

Hlavním úkolem center je poskytovat vzdělávací kurzy, cíleně zaměřené na skupinu dětí s těžším mentálním postižením z řad absolventů základního nebo středního vzdělávání. Náplň těchto kurzů zahrnuje širokou oblast výtvarných a uměleckých činností, praktickou obsluhu moderních multimediálních přístrojů a práce spojené s přípravou pokrmů.

Kurzy probíhají v odpoledních hodinách po skončení vyučování. Děti si kurzy velice oblíbily, těší se na ně, což dokazuje jejich téměř stoprocentní docházka. I samotní rodiče vzdělávací nabídku vítají a společně s pracovníky škol vytvářejí spokojené týmy uživatelů projektu.

Nositelem projektu je obecně prospěšná společnost HUMANITAS-PROFES o.p.s., která se již šestnáct let věnuje problematice znevýhodněných občanů a pomáhá jim v jejich nesnadném začleňování do života společnosti. Hlavním cílem organizace v současnosti je všestranně přispívat ke zlepšení a rozvoji kvality života dětí se zdravotním postižením.

Vladimír Šamša
ředitel SZŠ Rumburk

Tisk Tisk | E-mail E-mail