Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Občané zapomínají na obecně závazné vyhlášky, riskují tím postih

Rumburk • Slunečné počasí a teplé večery lákají k posezení pod širým nebem s lahodným nápojem a chutným občerstvením. I tato siesta má však v Rumburku svá pravidla, která jsou stanovena dvěma obecně závaznými vyhláškami vydanými Zastupitelstvem města Rumburk.

Jedna vyhláška upravuje pravidla konzumace alkoholu na veřejném prostranství a druhá dodržování veřejného pořádku.

Podle těchto nařízení se zakazuje na veřejných prostranstvích města, jako jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, nemírná konzumace alkoholických nápojů, která zjevně narušuje veřejný pořádek, nebo k jeho narušování směřuje a která je v rozporu s dobrými mravy, s ochranou bezpečnosti či zdraví a majetku.

Také je nutné v Rumburku dodržovat noční klid. Vyhláška č. 2/2008 jasně upozorňuje na to, že každý je povinen v době nočního klidu, v zájmu zachování veřejného pořádku, omezit hlučné projevy. Tím je myšleno nejen hlasité halekání v ulicích, ale i hlasitá hudba z rodinných oslav, od táboráků, z diskoték a veřejných zábav. Noční klid ve městě začíná ve 22.00 hodin a končí v šest hodin ráno.

Kontrolu dodržování těchto vyhlášek provádějí strážníci Městské policie Rumburk a pověření pracovníci Městského úřadu Rumburk, ale také příslušníci Policie České republiky. Porušení vyhlášek je posuzováno jako přestupek a může být sankcionováno pokutou až do výše třiceti tisíc korun.

Celé znění Obecně závazných vyhlášek č. 2/2008 o udržování čistoty a veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a č. 3/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství je uveřejněno na webových stránkách města Rumburk v oddíle Obecně závazné vyhlášky.

gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail