Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz
| 6. 8. 2012 | Nezařazené

Vedení města Rumburk reaguje na dotazy občanů města Rumburk týkající se pořádání technopárty v době od 3. do 8. 8. 2012 v Rumburku.

Jaká akce se v Rumburku konala?
V Rumburku v Horním Jindřichově se od 3. 8. konala soukromá akce pro milovníky hudby techno. Město se o jejím pořádání dozvědělo až ve čtvrtek v dopoledních hodinách, organizátoři technopárty tuto informaci tajili až do poslední chvíle. První návštěvníci začali na akci přijíždět již v pátek odpoledne.

Proč město tuto akci povolilo, proč ji nezakázalo?
Bohužel, zákony České republiky neumožňují samosprávám obcí a vedením měst zasahovat do pořádání a organizaci takovýchto akcí.
Žádné město nemá žádnou zákonnou možnost tento typ akce povolovat nebo její pořádání zakázat, a to ani před jejím začátkem, ani v průběhu akce.
Vzhledem k tomu, že se akce konala na soukromém pozemku, byla řádně předem nahlášena na Městském úřadu v Rumburku a že organizátoři technopárty splnili další své zákonné povinnosti, nemohlo vedení města nijak proti jejímu pořádání zakročit.

Proč míru hluku nezměřili hygienici?
Město Rumburk kontaktovalo hygienickou službu se žádostí o změření hluku v lokalitách, kde si občané města nejvíce stěžovali, ale hygienická služba by musela být požádána minimálně pět dní předem, aby mohla na místo dovézt a instalovat potřebnou techniku. Vzhledem k tomu, že se vedení města dozvědělo o plánované hudební produkci až ve čtvrtek, nebylo možné hygieniky požádat včas.

Kolik se akce zúčastnilo lidí?
Podle odhadů policie se akce zúčastnilo okolo tří a půl až čtyř tisíc návštěvníků z ČR, Německa, Francie, Belgie, Německa a dalších zemí.

Došlo k nějakému porušení zákona?
Řada občanů města si stěžovala na zvýšený hluk, zejména v nočních hodinách. Tyto stížnosti budou s organizátory řešeny v rámci přestupkového zákona, a pořadatelé budou za nedodržení vyhlášky o dodržování pořádku a rušení nočního klidu sankcionováni.
Na celou akci dohlížela Policie ČR, která během několikadenní akce nezaznamenala žádné větší porušení zákona, kromě jedné krádeže batohu. Nedošlo k žádným násilným incidentům, nikdo nebyl zraněn, a kromě znečištění životního prostředí v okolí technopárty, nebyly zaznamenány žádné větší škody na majetku vlastníků okolních nemovitostí.
Nicméně vzniklé škody budou teprve vyčísleny a organizátoři akce se zavázali, že je poškozeným uhradí.

Proč na technopárty zasahovali hasiči?
V celém prostoru technopárty byl zákaz rozdělávání otevřeného ohně. Drtivá většina účastníků tento zákaz respektovala. Ve dvou případech však bylo nutné větší „táborák“ uhasit za pomoci rumburských hasičů, více méně z preventivních důvodů.

Tisk Tisk | E-mail E-mail