Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Do rumburské Lorety se vrací srpnová odpustková slavnost Porciunkule

Tradiční odpustková pouť k Panně Marii Andělské z Porciunkule se uskuteční v sobotu 4. 8. 2012 od 10.00 do 17.00 hodin v poutním areálu Lorety v Rumburku. Hlavním celebrantem mše svaté je páter Stanislav Přibyl, generální vikář Litoměřické diecéze. Připravena je rovněž vernisáž výstavy fotografií, přednáška o barokním sochaři Franzi Bienertovi a koncert duchovní hudby. Vstupné je dobrovolné. Odpustkovou slavnost pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.                                                 

Klára Mágrová

Loreta v Rumburku patří svou štukovou a sochařskou výzdobou mezi nejhodnotnější loretánské kaple v České republice. Architektonicky cenná vnější schrána loretánské kaple Panny Marie je barokní kopií italského renesančního originálu. Předmětem úcty poutníků je Svatá chýše, dům Panny Marie v Nazaretu, v němž došlo ke Zvěstování o narození Spasitele, byl vychován Ježíš a žila Svatá rodina. Svatou chýši v Rumburku nechal podle projektu významného architekta Johanna Lucase Hildebrandta z Vídně postavit majitel panství kníže Anton Florian z Liechtensteina. K vysvěcení loretán-ské kaple došlo 15. 9. 1707. Spolu s ambitem s bohatou nástropní výmalbou ze života Panny Marie a Ježíše Krista, poutními Svatými schody (Scala sancta) a kostelem sv. Vavřince byla součástí areálu kapucínského kláštera (dnes městská knihovna).

Rumburská Loreta s milostnou sochou Černé madony loretánské (1694) byla významným mariánským poutním místem pro oblast severních Čech a Lužice. Od roku 1950, po násilném zrušení rumburského kapucínského kláštera, se zde nadále konaly mše svaté, Loreta byla pro návštěvníky přístupná jen příležitostně a trpěla dlouhodobou neúdržbou. Roku 1964 byla prohlášena za nemovitou kulturní památku. Od roku 2007 jsou památkově chráněny rovněž čtyři oltáře v ambitu.

Loretánský areál je od roku 1995 vyhledávaným cílem návštěvníků z České republiky a zahraničí. Od roku 1996 je obnovován, od roku 1999 z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury.

Památkově chráněný objekt je přístupný celoročně od úterý do soboty, v dubnu až říjnu mezi 10. až 17. hodinou, od listopadu do března mezi 9. až 16. hodinou. Po celý rok se v přilehlém ambitu a kostele sv. Vavřince konají příležitostné mše svaté, výstavy, koncerty a doprovodné kulturní akce. K dispozici jsou tři stálé expozice „Historie Lorety v Rumburku (1707-2007)“, „Loretánské podzemí v Rumburku“ a „Kapucínský konvent v Rumburku (1683 -1950)“. Zachována byla tradice církevní odpustkové slavnosti Porciunkule (2. 8.), trvající od 17. století.

Areál, který ročně navštíví více než 8000 návštěvníků, spravuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

Tisk Tisk | E-mail E-mail