Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Jmenování nových ředitelů rumburských škol a školek

Rada města Rumburku projednala a rozhodla na základě uskutečněného konkurzního řízení o jmenování do funkce ředitele/ředitelky školské příspěvkové organizace zřízené městem Rumburk, a to v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů Sb., s účinností od 1. 8. 2012 na dobu určitou šesti let a o stanovení platu řediteli/ředitelce školské příspěvkové organizace v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 448/2011 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a v souladu s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, s účinností od 1. 8. 2012, v předloženém znění.

  • paní Alena Jindrová – MŠ Rumburk, Sukova 1047/4, p.o.
  • Bc. Hana Jaklová – MŠ Rumburk, V. Kováře 398, p.o.
  • paní Andrea Kraušnerová – MŠ Rumburk, Krásnolipská 463/8, p.o.
  • Mgr. Josef Růžička – ZŠ Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, p.o.
  • Mgr. Jitka Hovorková – ZŠ Rumburk, V. Kováře 85/31, okres Děčín, p.o.

Další konkurzy na ředitele školských příspěvkových organizací
budou pokračovat v letech 2013 a 2014.

Tisk Tisk | E-mail E-mail