Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Středisko rané péče Tamtam pomáhá rodinám sluchově postižených

V České republice se každoročně narodí přibližně osmdesát neslyšících dětí, dalších deset jich o svůj sluch přijde. Znamená to, že na tisíc nově narozených dětí připadá šest až dvanáct dětí s vrozenou vadou sluchu.

Rodiče se po zjištění diagnózy dítěte vyrovnávají se složitou a nečekanou životní situací, jsou bezradní, pochybují o své rodičovské kompetenci, mají pocity viny a izolace.

Odbornou pomoc jim může nabídnout Středisko rané péče Tamtam, které zřizuje Federace rodičů a přátel sluchově postižených. Středisko poskytuje ze svých dvou center v Praze a Olomouci terénní služby v domácím prostředí rodinám s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným postižením od jejich narození až do sedmi let. Poskytované služby podporují jednak rodinu jako celek, jednak vývoj dítěte. Každý klient (rodina) má svého poradce, který dojíždí na pravidelné konzultace.

V počáteční fázi smiřování se s problémem dítěte je rodině poskytnuta podpora, poradenství při výchově a všestranném vývoji dítěte pomocí herních a terapeutických programů.

Při konzultacích poradce zjišťuje aktuální potřeby rodiny, hodnotí pokroky ve vývoji dítěte, hledá spolu s rodiči řešení problémů, které život s dítětem se sluchovým postižením přináší. Velká pozornost je věnována jak podpoře komunikace dítěte a výběru nejvhodnějšího komunikačního systému, tak poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek. Rodiče mohou využít nabídky konzultace s foniatrem nebo jiným odborníkem, pomoci při jednáních s úřady i při volbě vhodného předškolního zařízení nebo kontaktu na zkušenou »referenční« rodinu. V rámci organizace se rodičům nabízí služby logopeda, psychologa a sociálního pracovníka, mohou se účastnit aktivit pro rodiče s dětmi, včetně týdenní pobytové akce, na které se při přednáškách mohou dozvědět mnoho důležitých informací o problematice sluchového postižení a mají čas na vzájemné seznámení a rozhovory s dalšími rodiči.Středisko rané péče Tamtam klade velký důraz na aktivní roli rodičů. Hlavně oni rozhodují, jakou pomoc a v jaké formě jejich rodina potřebuje.

-r-

Tisk Tisk | E-mail E-mail