Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Technoparty u Rumburku – daň i dar demokracie

techno

Rumburk • Téměř čtyři tisíce milovníků techna si vyhlédlo Rumburk pro své několikadenní hudební dostaveníčko. Na soukromé louce v Horním Jindřichově vyrostlo v pátek 2. srpna během několika hodin dvanáct soundsystémů, parkoviště pro více než sedm set automobilů a malé stanové městečko. Rytmická hudba odsud zněla do Rumburku i sousedního Německa téměř čtyři dny.

Podobnou technoparty zažil Šluknovský výběžek již jednou. V Království u Šluknova se vloni konal Space piknick. Letos se jeho organizátoři rozhodli uspořádat tento hudebně-taneční svátek v Rumburku.

„O tom, že se tady bude nějaká akce konat, jsme byli telefonicky informováni až ve čtvrtek dopoledne,“ uvedla tajemnice úřadu Dagmar Žáková a dodala, že vedení města se vzápětí sešlo se zástupci policie a pracovníky životního prostředí, aby celou situaci zhod-notili. „Bylo to poprvé, co se měla akce tohoto typu v Rumburku konat. Potřebovali jsme si ujasnit, jaká z toho městu plynou rizika a hlavně, jak máme postupovat, abychom je eliminovali,“ vysvětluje starosta města Jaroslav Trégr. „Samozřejmě, že jsme řešili i to, jestli bychom neměli tuto akci zakázat, ale bohužel v České republice neexistuje právní rámec, který by radnicím něco takového umožňoval,“ podotýká Trégr. „Organizátor splnil svou zákonnou oznamovací povinnost, tedy, oznámil, že si na pronajatém soukromém pozemku uspořádá párty pro pět set až dva tisíce lidí, a nám nezbylo nic jiného, než to vzít na vědomí. Nic jiného nám zákon neumožňuje,“ dodává nespokojeně.

Páteční schůzky s vedením města a policie se zúčastnili i organizátoři akce. „Policie si ověřila platnost nájemní smlouvy na dotčený pozemek mezi osobou zastupující vlastníka a organizátory akce. Zjistili jsme také, že v dané lokalitě není žádný vodní zdroj, že není chráněnou lokalitou z hlediska fauny či flory, nenašli jsme žádné důvody, které by znemožnily organizátorům akci uskutečnit,“ vysvětluje tajemnice úřadu. V té době již na technoparty začali přijíždět první účastníci a začaly se rodit první problémy.

Megapárty – megazájem
Původní předpoklad organizátorů, že se na akci dostaví pět set až dva tisíce lidí, se nepotvrdil. Podle odhadů policie bylo účastníků akce nejméně tři a půl tisíce. Zájem o Space piknick byl mezi technaři z celé Evropy veliký. Přijeli Němci, Holanďané, Francouzi, Belgičané, Češi a další.

Problémy
První problémy nastaly již při příjezdu prvních účastníků. Cesta k pronajatým pozemkům, zakreslená v katastrálních mapách, jejímž vlastníkem je město Rumburk, je ve skutečnosti pouhou vyježděnou polní pěšinou. Vjezd na ní je však, proti mapám, posunut o několik desítek metrů dál na pozemek soukromého vlastníka. Ten cestu vzápětí zatarasil. Technaři si začali hledat k pozemkům přístupy odjinud.

„Nezbývalo nám, než iniciovat dohodu mezi organizátory akce a vlastníky pozemků, aby jim umožnili přístup. Máme zkušenosti z jiných akcí, při nichž se technařům zabránilo ve vstupu na pozemky, a oni si stejně vytvořili vlastní cesty, třeba i přes okolní lesy, i když se skrz ně museli prořezat motorovou pilou. Nechtěli jsme, aby k něčemu takovému došlo i u nás,“ vysvětluje zástupce vedoucího obvodního policejního oddělení František Steinbach.

Škody
Organizátoři akce se zavázali, že vlastníkům pozemků, a to i těch sousedních, uhradí všechny napáchané škody. Také přislíbili, že po skončení akce pozemky uklidí.

Den po akci provedli pracovníci odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk a České inspekce životního prostředí kontrolu celé lokality.Jejich závěrečná zpráva hovoří o tom, že „během místního šetření se na daných pozemcích pohybovala skupina lidí, která odklízela plastové odpady, PET-lahve, plastové kelímky a igelitové pytlíky do připravených plastových odpadkových pytlů. Na sousedních pozemcích soukromých vlastníků, včetně vlastníků lesa, byly zjištěny také lidské exkrementy a zbytky toaletního papíru. Organizátoři technoparty však výkaly odmítli uklízet s tím, že se stejně během několika dnů rozloží v přírodě přirozenou cestou.“

Nejvíce znečištěný je přilehlý soukromý les, v němž našlo po dobu čtyř dnů čtyři tisíce účastníků párty přívětivé prostředí pro vykonání svých intimních potřeb.

„To, co se stalo vlastníkům lesa, ale i okolních pozemků, to je strašné. Vím, jak si pan majitel na lese zakládá, jak se o něj stará a jak krásný kus přírody to byl, a jeho zlobě se vůbec nedivím,“ reaguje starosta Jaroslav Trégr na stížnosti vlastníků lesa.

Jejich zloba se však obrací i proti policii, kterou viní z toho, že technařům neznemožnila do lesa přístup. „Policie byla na místě, aby zabránila trestné činnosti. Ale vykonat osobní potřebu v přírodě není trestný čin, stejně tak jako vstup do soukromého neoploceného lesa. Pokud bychom se snažili účastníkům párty v tomto zabránit, postupovali bychom zjevně nezákonně. Z lidského hlediska je nám vlastníků lesa líto, ale nemáme bohužel k dispozici žádný nástroj či zákon, jak jejich les před znečištěním uchránit,“ vysvětluje František Steinbach.

Odmítá také názor, že policie neměla dovolit, aby se tato akce konala. „Nemůžeme přeci zabránit nikomu, aby si na soukromém pozemku udělal soukromou akci, pokud nepřestupuje zákon. A k tomu nedošlo. Navíc není žádoucí provokovat čtyřtisícový dav násilnými policejními akcemi. Vždy je z toho víc problémů a škod. To už tu jednou bylo a nedopadlo to dobře. Lepší je, udržet ty lidi v klidu, nedovolit žádné násilí, rabování, výtržnosti. A to se nám povedlo,“ dodává Steinbach.

techno2

Probdělé noci
Zatímco účastníci technoparty si libovali v tom, že jim stovky decibelů nedovolí spát, rumburští občané a němečtí sousedé byli jiného názoru. Soundsystémy byly sice natočeny směrem od Rumburku do německých lesů, přesto se v některých lokalitách ve městě, zejména v okolí ulice Na Vyhlídce, neustálé dunění ozývalo. „Máme zaznamenáno pět stížností na rušení nočního klidu pro přílišný hluk. Vzhledem k tomu, že se jedná o přestupek, bude to v rámci přestupkového zákona řešit Městský úřad v Rumburku,“ uvedl František Steinbach.

Policisté mnohokrát upozorňovali provozovatele akce, že hudební produkce musí podle obecně závazné vyhlášky města Rumburk skončit o půlnoci. Ten však udělal jediné, hudbu ztišil, ale produkci neukončil. „Současné zákony jsou tak benevolentní a postihy za porušování vyhlášky jsou tak mírné, že se organizátorům takovýchto akcí víc vyplatí zaplatit pokutu, než se připravit o zisk spojený s pokračováním produkce,“ stěžuje si starosta Trégr.

Město sice kontaktovalo hygienickou stanici se žádostí o změření hluku, ale hygienici odmítli přijet s tím, že by museli dostat žádost minimálně tři dny předem, aby stačili připravit, přivézt a nainstalovat potřebná měřící zařízení. Radnice tak ztratila další možnost, jak proti organizátorům akce zakročit.

Žůžo, dobrodrůžo
Čtyři tisíce lidí na jednom prostoru, to jsou čtyři tisíce potencionálních problémů. Z tohoto pohledu může policie letošní technoparty v Horním Jindřichově hodnotit jako úspěšnou.

„Za celou dobu akce jsme neměli nahlášen ani jediný násilný trestný čin, žádnou výtržnost, pouze dvě krádeže, žádná vážná zranění. Naopak, všichni účastníci se k policii chovali velice slušně a ochotně, byli vždy milí a přívětiví. Obyčejná sobotní diskotéka s padesáti tanečníky v některém rumburském podniku je pro nás daleko větším zdrojem problémů, než byla tato akce nad Rumburkem,“ hodnotí párty František Steinbach.

Přesto nebyla o »dobrodružství« nouze. V celém areálu byl vyhlášen přísný zákaz rozdělávání otevřeného ohně. Většina návštěvníků tento zákaz dodržovala, našlo se však několik »neposlušných« jedinců. Většinou stačilo jen je upozornit, že porušují zákaz, a oni hned oheň uhasili. Pouze ve dvou případech museli zakročit hasiči. Oheň byl příliš velký a příliš blízko lesa, a riziko požáru bylo veliké.

Největší komplikací bylo anonymní oznámení, že se někde na technoparty nachází bomba.

„Byly to horké chvilky,“ vzpomíná zástupce vedoucího rumburských policistů František Steinbach. „Projít v rojnici těch několik hektarů, zkontrolovat čtyři tisíce lidí, všechny jejich batohy, auta, aparaturu, stánky, a přitom nevyvolat paniku… to byl nadlidský výkon. Naštěstí všichni s námi skvěle spolupracovali, i když na nich bylo vidět, že jsou tou zprávou upřímně zděšení. Hlavní ale je, že se žádná bomba nenašla,“ dodává s úlevou.Tuto snahu zatím neznámého pachatele o rychlé rozpuštění nevítané akce nyní řeší policie jako trestný čin šíření poplašné zprávy. Pokud bude viník vypátrán, hrozí mu až pět let vězení.

A co na technoparty říká rumburský starosta?
„Je jistě nezpochybnitelným právem každého občana, aby si na soukromém pozemku v rámci zákonů tohoto státu podnikal, co chce. O tom je svoboda a demokracie. Ale je špatné, že naše zákony nepamatují na situace, kdy takováto akce přerůstá rámec bezpečnosti, hygienických, technických a dalších možností organizátorů a neumožňuje konat obcím, na jejichž katastru se tyto akce dějí. My jsme zákonem postaveni jen do role diváků a nemáme žádnou možnost, jak konání či průběh akce ovlivnit. Nemůžeme to ani povolit, ani nepovolit, ani zakázat. Při porušení vyhlášky můžeme udělit jen »směšnou« pokutu a v případě trestné činnosti se můžeme spoléhat jen na policii, ale akci rozpustit nemůžeme. A to není dobré,“ nešetří výtkami na adresu českých zákonů starosta města Rumburku Jaroslav Trégr a zdůrazňuje, že veškeré sankce je možné udělit až po skončení takové akce.

„Pro všechny majitele pozemků v podobných lokalitách v okolí našeho města snad jen prosba za většinu občanů: zvažujte zodpovědně pronájem svých pozemků na pořádání podobných akcí, protože to je alfa a omega všeho, co se tu potom událo. Takový pronájem považuji za bezohlednost jednak vůči majitelům sousedících pozemků a jednak vůči občanům přilehlých lokalit. Vystavujete většinu z nás, tímto jistě pro vás ekonomicky přínosným počinem, řadě nepříjemností,“ nabádá rumburský starosta Jaroslav Trégr majitele pozemků k větší zodpovědnosti.

Suma sumárum
Všechno má svá pro a proti. Letošní technoparty nad Rumburkem se z pohledu účastníků opravdu vydařila. Hezké počasí, dobrá hudba, pěkné prostředí, žádné problémy.

Nehezky na ní budou vzpomínat vlastníci okolních pozemků, zejména majitelé lesa, kterým zbyly jen oči pro pláč při pohledu na ty tisíce smradlavých hromádek, které po sobě technaři v lese zanechali. S nelibostí budou na tuto akci vzpomínat i ti, kterým po čtyři dny a noci otrávilo život a rušilo spánek vzdálené dunění bubnů.

Z celkového pohledu lze však říci, že celá tato nečekaná a nevítaná akce dopadla pro Rumburk dobře. Policii se podařilo uchránit město před čtyřmi tisíci nově příchozími. Celá akce byla lokalizovaná do malého prostoru mimo město, po celou dobu byla pod kontrolou policie, a nebýt dunění bubnů, asi by mnozí o technoparty v těsném sousedství města ani nevěděli. V souvislosti s příjezdem sedmi set automobilů nedošlo k žádným dopravním kolizím či omezením. Při odjezdu účastníků po protančeném, alkoholem a marihuanou zpestřeném víkendu se na silnici díky policejním kontrolám nedostal jediný, jízdy nezpůsobilý řidič.

Ať je to, jak je to, mohlo být hůř.

Gabriela Doušová

Tisk Tisk | E-mail E-mail