Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Kde a jak se mohou obyvatelé Rumburku zbavit vysloužilých elektrospotřebičů

Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na některém z míst zpětného odběru, která k tomuto účelu byla vytvořena. Je přitom ale nezbytné splnit jednu základní podmínku: spotřebiče musejí být kompletní, tedy nerozebrané. V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím kolektivních systémů, které založili.Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval důležité části, jako např. motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť apod. Demontáž a zpracování elektrospotřebičů je činnost zákonem určená pouze osobám s příslušnými oprávněními. Takové výrobky je nutné považovat za odpad a náklady spojené s jejich odstraněním jdou k tíži obci. Promítají se tedy do poplatků, které platíme my všichni!

Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete zdarma odevzdávat do  Sběrného dvora v Královské ulici č. 173/5, a to vždy v úterý a ve čtvrtek od 13.00 do 18.00 hod., v sobotu od 9.00 do 13.00 hod.Více na www.elektrowin.cz.Staré spotřebiče obsahují skryté hrozby i šanci na úspory Vražedná trojice: kadmium,azbest, šestimocný chrom Zpracovatelé musejí patřit ke špičce v oboru Odevzdávejte na místa zpětného odběru kompletní spotřebiče!

Chráníte tím zdraví sobě i svému okolí! Seznam míst zpětného odběru naleznete nawww.elektrowin.cz

Staré spotřebiče obsahují skryté hrozby i šanci na úspory

Odevzdat vysloužilý spotřebič k ekologické recyklaci na místě zpětného odběru znamená přispět k úspoře primárních surovin, ropy a elektrické energie.

Kolektivní systém ELEKTROWIN, který se o vysloužilá elektrozařízení stará, spočítal, že od roku 2005 díky zodpovědnosti lidí došlo k úspoře desítek milionů litrů ropy a stovek milionů kWh elektrické energie. Umožnilo to důsledné využití všech materiálů, z nichž byly spotřebiče před lety vyrobeny a které se díky umu zpracovatelů mohly stát druhotnými surovinami místo toho, aby skončily jako odpad. Současné normy použití nebezpečných látek v nových výrobcích prakticky vylučují nebo je omezují na naprosté minimum tam, kde je ani moderní technologie zatím nedokáží nahradit. U starších spotřebičů, které už dosloužily a nyní se dostávají ke zpracování, se ale s nimi zpracovatelé stále setkávají. Právě proto je důležité, aby své práci opravdu dobře rozuměli.­­­

Vražedná trojice: kadmium, azbest, šestimocný chrom

Při ochraně kovů před korozí, především v elektrotechnice, se například dříve hojně využívalo kadmium. To je toxická látka, která se do těla dostává potravou a dýcháním. Ukládá se především v ledvinách, ale také v játrech, která poškozuje. Může způsobit chudokrevnost nebo osteoporózu. Kadmium patří mezi karcinogenní látky. Ve starých sporácích nebo pračkách se běžně používal silně karcinogenní azbest. Jeho vlákna se při vdechování zabodávají do plic a postupně mohou vyvolat rakovinu plic nebo fibrózu.

Další z nebezpečných látek, s nimiž si zpracovatelé musejí umět poradit, je šestimocný chrom. Ten poškozuje dýchací cesty a může vést k perforaci nosní přepážky nebo k bronchitidě. Jeho sloučeniny mohou vyvolat rakovinu plic.Tato nebezpečí si často neuvědomují různí amatérští »recyklátoři«, kteří se snaží staré spotřebiče rozebírat a využít některé jejich části – například kompresory z lednic nebo motory z praček.

Zpracovatelé musejí patřit ke špičce v oboru

Pro kolektivní systémy zajišťující sběr a ekologické nakládání s vysloužilými spotřebiči je tedy velmi důležité, aby měly za partnery jen zpracovatele, kteří jsou špičkami ve svém oboru.

Například náš největší kolektivní systém, ELEKTROWIN a.s., v současné době spolupracuje se společnostmi AGM recykling s.r.o., FERMET s.r.o., Charita Opava, Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Marketa-Remone s.r.o., MHM EKO s.r.o., ODAS ODPADY s.r.o., OZO Ostrava s.r.o., Praktik system s.r.o., Pražské služby, a.s., RESPONO, a.s., Rumpold s.r.o., Rumpold-T (chráněná dílna) s.r.o., ŘEMPO HOLOUBEK PARTNER, S-FIRMA, s.r.o., STEELMET, s.r.o. a ZELENÁ DÍLNA s.r.o.

Odevzdávejte na místa zpětného odběru kompletní spotřebiče!
Chráníte tím zdraví sobě i svému okolí! Seznam míst zpětného odběru naleznete na www.elektrowin.cz

Tisk Tisk | E-mail E-mail