Poděkování

Tištěné noviny 16/2012 | 25. 9. 2012 | Nezařazené

Dne 24. 8. 2012 v Parku Rumburské vzpoury dostal můj manžel nečekaně první epileptický záchvat. Chtěla bych touto cestou moc poděkovat mladému muži a mladé ženě, kteří mi okamžitě přispěchali na pomoc. Ještě jednou velké díky!

Romana Klímová

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2012/09/25/podekovani-107/