MUSICA FLOREA

Tištěné noviny 17/2012 | 4. 10. 2012 | Nezařazené

neděle 7. října 2012 / 17.00 hod. / Bazilika Panny Marie Filipov
dirigent – Marek Štryncl, sólisté – Jana Chytilová, Helena Kornfeld Zemanová (housle)

ANTONIO VIVALDI – ČTVERO ROČNÍCH DOB
Antonín Reichenauer – Instrumentální koncerty

Soubor Musica Florea vznikl před dvaceti lety jako jeden z prvních počinů na poli stylově poučené hudby v ČR. Založil ho violoncellista Marek Štryncl. Hra na originální nástroje nebo věrné kopie podložená studiem dobových pramenů a oživování zapomenutých stylů jsou zárukou jeho renomé. • Slavný benátský houslový virtuos a jeden z největších barokních skladatelů Antonio Vivaldi vytvořil téměř 500 skladeb pro různé nástroje. Patří sem i cyklus 12 houslových koncertů z roku 1725 věnovaný hraběti Morzinovi s nejznámější a nejoblíbenější Vivaldiho hudbou vůbec – „Čtvero ročních dob“. Ansámbl a houslistky Jana Chytilová a Helena Kornfeld Zemanová ji prezentují v dobové interpretaci. Český barokní skladatel Antonín Reichenauer je světovým objevem. Jeho kompoziční styl byl Vivaldim ovlivněn natolik, že lze tyto autory zařadit do jednoho programu. • Koncert se koná v rámci Mezinárodního hudebního festivalu LÍPA MUSICA a ve spolupráci s Římskokatolickou farností Jiříkov.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2012/10/04/musica-florea/