Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Nadějí pro Šluknovsko je Schrödingerův institut

Prostor podnětného prostředí mimoškolních aktivit

Šluknovský výběžek • Tam, kde v péči o chudé, slabé a znevýhodněné selhává stát a sociální systém, tam se teprve ukáže, jaké kvality a úroveň morálky má společnost, která na sebe bere zodpovědnost za budoucnost těchto lidí. Schrödingerův institut je důkazem toho, že ve Šluknovském výběžku byl nastartován ozdravný proces výběžanské společnosti, jehož cílem je snížit občanské napětí, zlepšit soužití a také odstranit znevýhodnění jeho obyvatel žijících v tomto regionu.

Schrödingerův institut je ojedinělou a zřejmě nejzajímavější organizací, která kdy na Šluknovsku vznikla. Jejím základem je systém tutorů, tedy lidí, kteří dobrovolně organizují nějakou aktivitu, ať již sportovní, kulturní, společenskou či vzdělávací. Tutoři se věnují skupině zájemců, pro něž je tato aktivita určena. Schrödingerův institut má v současné době okolo padesáti dobrovolníků a téměř dvě stovky aktivit pro více než pět tisíc lidí z celého výběžku.

Kam se jen podíváš

Práci Schrödingerova institutu lze nalézt v každém městě Šluknovského výběžku. V Rumburku například organizuje Basketbalovou akademii Šluknovska a podílí se na projektu Sportovních tříd v ZŠ U Nemocnice. Ve Varnsdorfu vytvořil Centrum úpolových sportů, ve Velkém Šenově chystá Filmový festival výběžku, v Jiříkově organizuje doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale také výuku vaření, základů šití, finanční gramotnosti a dalších dovedností, které se budou hodit každé mladé dámě.Vypočítat zde všechny aktivity nelze, ale lze se s nimi seznámit prostřednictvím webových stránek institutu na adrese www.sinstitut.cz.

„Každý, kdo něco umí a chce pomáhat druhým, najde ve Schrödingerově institutu své uplatnění. Každý, kdo se chce a potřebuje něčemu naučit, a kdo potřebuje s něčím pomoci, najde ve Schrödingerově institutu pomoc, oporu a přátele,“ vysvětluje ředitelka této nejmasovější organizace na Šluknovsku Zuzana Benediktová.

Institut je otevřenou společností, je pro všechny a je všech. „Lidé v okrajových částech výběžku mají výrazně ztížený přístup ke kroužkům, zájmovým činnostem, kulturním akcím, doučování a dalším činnostem, které jsou běžně dostupné ve větších městech. Také sociálně slabí spoluobčané, starší lidé a tzv. nepřizpůsobiví se mohou – zcela právem – cítit vytěsněni na okraj naší společnosti. Proto je tu institut, díky němuž bude mít většina lidí ve výběžku možnost smysluplně trávit svůj volný čas, vzdělávat se a obohacovat svůj život,“ zdůrazňuje Zuzana Benediktová. „Jsme přesvědčeni, že když budeme pracovat člověk s člověkem, dokážeme postupně začlenit do většinové společnosti i ty – z našeho pohledu – problémové, jelikož celý jejich problém může být jen ten, že nemají žádný vzor ve svém okolí, neumí se zabavit a tak lehce sklouznou do stínu naší společnosti,“ je přesvědčena ředitelka Schrödingerova institutu.

Začátek druhý aneb jak to všechno začalo

Píše se rok 2011 a na chodníku kdesi v daleké Arménii sedí tři dobrodruzi ze Šluknovského výběžku – Pavel Brabec, Jiří Čunát a Marián Matys. Jejich cestu zkříží místní dobrodinec, nejprve je pozve na večeři k sobě domů, později jim poskytne střechu nad hlavou. Nestalo se jim to prvně během této cesty a s každým dalším dobrým skutkem v nich rostla touha poslat to dál, oplatit ty skvělé věci, jež je za tak krátkou dobu potkaly.A tehdy vznikl sen o založení Schrödingerova institutu. Sen, který se stal realitou, jehož cílem je udělat z výběžku lepší místo pro život.


Začátek první aneb jde to i jinde, půjde to i tady

Schrödingerův institut vychází z principu Akademie příslibu (Promise academy). Jeho zakladatelem je Geoffrey Canada, muž, který prosadil projekt na povznesení černošského Harlemu. Přes počáteční obtíže, spojené s financováním, ale hlavně s nedůvěrou jak na straně černošské menšiny, tak i majority, podařilo se Canadovi během několika let vybudovat v Harlemu, čtvrti vyhlášené kriminalitou a násilím, sebevědomou, uvědomělou a slušnou společnost mladých lidí, kteří se svým vzděláním, intelektem i způsobem života zcela vyrovnají svým vrstevníkům z většinové společnosti. Američtí reportéři o Promise Academy píší jako o prostředí, kde se buduje sebeúcta. David Brooks ocenil zvlášť jeden detail: „Kladou až pedantský důraz na chování vůči druhým. Učí studenty, jak se dívat na osobu, s níž mluví, jak potřásat rukou.“ Jiné dítě to má osvojené z domova, proto je v dospívání úspěšnější; děti z chudých, rozpadlých rodin to tedy naučí škola.

 

Schrödingerův institut je nadějí pro Šluknovsko, nadějí pro jeho nejchudší a nejzapomenutější děti a členy celé společnosti, aby i oni zjistili, že mají svou cenu a důstojnost, že i oni něco umí a dokážou, že se i oni dokáží svými schopnostmi vyrovnat těm, k nimž byl osud laskavější a příznivější.

 gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail