Romové z Ústecka tančili v Mescher sur Gironde

Tištěné noviny 17/2012 | 4. 10. 2012 | Nezařazené

Na přelomu srpna a září tohoto roku přijaly čtyři dětské romské taneční soubory z Ústeckého kraje pozvání francouzské asociace Espace du Possible do jihofrancouzského Meschers sur Gironde, aby zde během uměleckého festivalu s názvem Evropský kulturní týden představily romské folklórní tance.

Celkem čtyřicet mladých umělců z lovosického tanečního souboru Lačho Amicus, z trmického souboru Šukar Čhaja, krásnolipského Amare čhave a ústeckého Somnakune čhave si pro francouzské diváky připravilo přehlídku romských tanců za doprovodu romské muziky.

Francouzská asociace Espace du Possible vznikla v roce 1977 a od tohoto data pořádá umělecký festival Evropský kulturní týden. Od roku 2005 jsou zvány i české umělecké skupiny, které nabízí svá vystoupení. Letos byly pozvány romské soubory, které měly doplnit mozaiku kultur a uměleckých představení. Ústečtí tanečníci si pro francouzské diváky připravili nejen cyklus vystoupení s tradičními romskými tanci, romskou hudbou a kulturou, ale také tvořivé dílny, v rámci kterých se velice aktivně a zodpovědně ujali výuky romského tance v jednom z kreativních ateliérů. O tyto dílny byl ze strany francouzských návštěvníků velký zájem. Festival byl ukončen závěrečným vystoupením, pro který si tanečníci zvolili nejprve samostatná vystoupení a poté společně předvedli nacvičený tanec čtyř souborů.

Během týdne stráveného ve Francii měly děti a jejich doprovod možnost poznat i francouzskou kulturu a historii – nezapomenutelným zážitkem byla návštěva katedrály Notre-Dame du Reims v Remeši, starobylého městečka Talmont, procházka večerní Paříží či koupání v Atlantickém oceánu.Pobyt tanečníků v rámci Evropského kulturního týdne byl součástí projektu Savore Dromeha, který realizuje Farní charita Lovosice a který je finančně podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

-r-

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2012/10/04/romove-z-ustecka-tancili-v-mescher-sur-gironde/