Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburské gymnázium zahájilo už 107. školní rok

Oficiální zahájení školního roku proběhlo 3. září ve stále nádherné aule starobylé školy. Po úvodním slovu ředitelky Mgr. Lenky Laubrové byli svými třídními učiteli přivítáni jednotliví studenti nastupující do primy a do dvou tříd čtyřletého studia. Slavnostní akce se kromě celého pedagogického sboru zúčastnili i mnozí rodiče budoucích studentů.

Vraťme se však na chvíli do historie: první školní rok na rumburském gymnáziu byl zahájen 18. září roku 1906 v kostele na dnešním Dobrovského náměstí a poté v dočasných prostorách tehdejší tkalcovské školy (dnes SZdŠ). Této významné akce se zúčastnili nejen profesoři, studenti, ale i zástupci města a významných úřadů. Tehdejší profesorský sbor se početně s tím současným nedá srovnávat, tvořil ho jen ředitel, jeden profesor a jeden suplent. S výukou vypomáhalo ještě pět externích vyučujících. Škola měla tehdy dvě třídy – primy, do nichž bylo přijato 63 žáků. V roce 1914 na gymnáziu proběhly první maturitní zkoušky, u nichž uspělo po osmiletém studiu 30 studentů (skutečně studentů – tehdejší škola byla určena pouze pro chlapce).

Dnes se celkový počet absolventů gymnázia, samozřejmě včetně dívek, blíží už skoro čtyřem a půl tisícům. Profesorský sbor mívá rok co rok včetně externistů kolem čtyřiceti členů a jejich celkový počet během existence školy přesáhl už čtyři stovky. Ročně se pedagogové věnují zhruba čtyřem stovkám studentů v osmiletém a čtyřletém studiu. Letošní novinkou je i skutečnost, že poprvé v dlouhé historii gymnázia stojí od 1. srpna v jeho čele žena.

Během více než století čas odzvonil i mnoha dříve vyučovaným předmětům, v dnešních hodinách se už na gymnáziu nesetkáte např. s těsnopisem, řečtinou, pracemi v dílnách, ba ani s náboženstvím. Všeobecně zaměřená výuka se od sexty (a 2. ročníku čtyřletého gymnázia) specializuje pomocí čtyř volitelných bloků: matematicko – technického, přírodovědného, humanitního a jazykového. V nich čekají na studenty předměty jako matematické programování, matematická analýza, informační a digitální technologie, praktika z fyziky, chemie i dalších předmětů, psychologie, sociologie, dějiny filozofie, latina, konverzace v cizích jazycích apod. A škola má studenty opravdu šikovné. Jsou většinou velmi úspěšní u maturitních zkoušek i v přijímacím řízení na vysoké školy.

Nové vedení školy a všichni jeho zaměstnanci se spolu se studenty budou snažit navázat na všechny dobré tradice gymnázia tak, aby škola nebyla k přehlédnutí a aby se o ní také hodně mluvilo (a psalo). Samozřejmě jen v dobrém! Budoucí zájemci o studium (a nejen ti) se ostatně mohou sami přesvědčit např. na Dnech otevřených dveří, které se letos budou konat 24. a 29. listopadu (bližší informace budou včas na www.gymrumburk.cz i v tisku.

ájé

Tisk Tisk | E-mail E-mail