Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Svatým schodům v rumburské Loretě požehnal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant

biskup Mons. Jan Baxant

Rumburk • Rumburská loreta se opět celá, se všemi svými tajemstvími, otevřela veřejnosti. Již pošestnácté se zde v sobotu 15. září konaly Loretánské slavnosti, jejichž program plně uspokojil malé i velké. Vrcholem slavností bylo posvěcení nově restaurovaných Svatých schodů, dalšího výjimečného skvostu tohoto barokního areálu, litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem.

Prohlídky celého loretánského areálu vybudovaného podle vídeňského architekta Johanna Lucase von Hildebrandta, včetně komentovaných prohlídek s průvodcem do běžně nepřístupných prostor, pohádky pro děti a tvoření ve výtvarných dílnách, divadelního vystoupení souboru Mimotaurus pro děti i dospělé, krásné hudby v podání pěveckých sborů N.T.C. z rumburského gymnázia a z gymnázia ve Varnsdorfu a dětských pěveckých sborů Lístek, Šenováček a Tyršovské zvonky, vystoupení evangelických pozounových sborů Consonare a mnoho dalších zážitků čekalo na návštěvníky letošních Loretánských slavností v Rumburku.

Slavnosti byly zahájeny již v dopoledních hodinách posvěcením loretánské kaple litoměřickým biskupem Janem Baxantem. Ten také požehnal nově zrestaurovaným poutním Svatým schodům, které jsou po Svaté chýši další chloubou této barokní památky a nejcennější součástí celého loretánského areálu.

Zároveň byla veřejnosti představena nově vydaná česko – německá brožura »Svaté schody v Rumburku« a zahájena výstava »Zničené kostely severních Čech 1945 -1989«.

Kromě zážitků pro potěchu duše a očí připravili organizátoři návštěvníkům i zážitky kulinářské, a to již při samotném vstupu do areálu. Vůni opravdu chutného guláše šlo jen velmi těžko odolat, stejně jako lákavé nabídce teplé medoviny, která prohřála zimou prokřehlé tělo až hluboko do kostí.

Loretánské slavnosti již dávno nejsou jen příležitostí k prohlídce tohoto zajímavého a výjimečného areálu. Stále více se stávají příležitostí k setkávání přátel a lidí, kteří se dokáží v uspěchané době na chvilku zastavit, zapomenout na běžné starosti a odpočinout si. A o to organizátorům šlo především.

Loretánské slavnosti 2012 v Rumburku pořádá při příležitosti Dnů evropského dědictví Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk a Město Rumburk za podpory Ústeckého kraje a Sparkasse Oberlausitz – Niederschlesien.

gdo

Svaté schody v rumburské Loretě

jsou jedním z devíti míst v celé republice tohoto druhu. Symbolizují schodiště v paláci Pilláta pontského, římského místodržitele v Jeruzalémě, po nichž vystoupil Ježíš Kristus, aby si vyslechl rozsudek smrti.

Stupňů Svatých schodů je dvacet osm, a věřící na znamení úcty ke Kristovu utrpení po nich vystupují po kolenou. Po obou stranách schodů se nachází dřevěné sochy vysmívajících se Židů, které doplňují příběh o Ježíšově ponížení. Zvláštností rumburských svatých schodů je kaple Kalvárie na jejich vrcholu. Ta je dvanáctým a nejvýznamnějším zastavením na Křížové cestě, které připomíná okamžik, kdy Ježíš umírá na kříži.

Celý objekt Svatých schodů je bohatě ozdoben nástropními a nástěnnými malbami z 18. století, jejichž restaurování probíhalo téměř pět let.

Autor soch není znám, předpokládá se, že jím byl Elias Dollhopf, západočeský malíř z Horního Slavkova.

Tisk Tisk | E-mail E-mail