Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

„Vždy jsme byli a budeme dobří kolegové,“tvrdí o sobě noví ředitelé středních škol v Rumburku, Lenka Laubrová a Ladislav Pokorný

Od poloviny letošních letních prázdnin mají dvě rumburské střední školy nové ředitele. Ředitelkou Gymnázia Rumburk byla jmenována Lenka Laubrová, ředitelem Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie Rumburk se stal Ladislav Pokorný.

reditele

Oba mají hodně společného. Oba žijí ve Šluknovském výběžku, oba vystudovali rumburské gymnázium a po návratu z vysokých škol sedm let společně na tomtéž gymnáziu učili.Jejich kroky se rozešly, až když Ladislav Pokorný přestoupil na Obchodní akademii Rumburk, kde působil až do jejího sloučení se zdravotnickou školou jako ředitel školy.Nyní se oba kolegové opět setkávají, tentokrát ve funkcích ředitelských, a jak se zdá, jejich kroky vedou stejným směrem.

„Pro nás jsou velmi důležité dobré vztahy se zdravotnickou školou a obchodní akademií i s ostatními školami v Rumburku,“ vysvětluje ředitelka gymnázia Lenka Laubrová. „Bylo by nesmyslem, kdyby naše školy mezi sebou válčily. Z toho by nikdo nic neměl. Naopak, spolupráce nám všem může přinést jen výhody,“ dodává a jako příklad uvádí zapůjčení tělocvičny obchodní akademie pro potřeby gymnázia a naopak, možnost využívat hřiště gymnázia studenty ze sousední školy, nebo využívání školní jídelny zdravotnické školy těmi gymnazisty, kteří se nechtějí stravovat ve školní výdejně gymnázia.

„Předpokládám, že naše spolupráce bude pokračovat a že naše sousedské vztahy budou víc než dobré,“ přidává se k diskuzi Ladislav Pokorný. „Ale je to všechno o lidech. A ti jsou na obou školách kvalitní a slušní, takže naši budoucnost vidím velmi optimisticky,“ zdůrazňuje ředitel obchodní akademie a zdravotnické školy.

Vzdělání a vzdělávání je věcí všech

Oba ředitelé se shodují na nutnosti spolupráce se základními školami. „V nejbližších dnech bych se ráda sešla s řediteli základních škol ve Šluknovském výběžku, již proběhly schůzky v Rumburku, ve Velkém Šenově a ve Šluknově. Jde nám o to vysvětlit si, jaké my máme nároky na žáky, co potřebujeme, aby uměli, v jakém rozsahu a kvalitě, ale také to, co od sebe navzájem očekáváme. Prostě, chceme s nimi sladit kroky,“ vysvětluje Lenka Laubrová.

Právě kvalita vzdělávání je problém, který oba ředitele pálí.

„Je pravda, že na žáky základních škol nejsou již kladeny takové nároky jako dříve, absence přijímacích zkoušek na střední školy, boj o žáka mezi školami, poměrně snadná možnost postoupit na některé vysoké školy, to všechno devalvuje úroveň celého vzdělávacího procesu,“ vysvětluje znepokojeně Ladislav Pokorný.

Částečnou možností, jak zvýšit úroveň vzdělání žáků, je zavedení přijímacích zkoušek na střední školy. Oba ředitelé se však jednohlasně shodují, že zkoušky ano, ale pro všechny. „Nejsem proti zkouškám, ale nemůže je zavádět jedna nebo dvě školy. Musí být plošné, alespoň v rámci jednoho kraje. Jinak to školy poškozuje a i chytří žáci by mohli odcházet tam, kde mají postup snazší a jistější,“ vysvětluje Lenka Laubrová. Ladislav Pokorný také požaduje, aby při plošném zavedení přijímacích zkoušek bylo zavedeno i jejich centrální zadávání. „Vždy se najdou jednotlivci, kteří se budou snažit svým potenciálním žákům trochu cestu do jejich školy usnadnit. Ať již tím, že budou jejich testy lehčí, nebo hodnocení benevolentnější. Proto by zadávání testů mělo být centrální a jednotné pro všechny školy,“ zdůrazňuje Pokorný.

Na výchovu nelze zapomínat

Součástí vzdělávání žáků je i jejich výchova. Každá škola má však svá specifika a klade důraz na jiné aspekty výchovy.

„Výchova je důležitá a nemůžeme se jí zříkat. Především na zdravotnických oborech naší školy musíme klást velký důraz na výchovu žáků k etice, slušnosti, empatii, soucitu, morálce a odpovědnosti. Přeci jen, jejich budoucí povolání je postaví do situací, v nichž je právě na tyto morální vlastnosti kladen velký důraz, a je naším cílem, aby naši studenti v těchto chvílích obstáli,“ vysvětluje Ladislav Pokorný.

Ředitelka gymnázia má na výchovu svých studentů trochu jiný pohled. „Chceme je vést k toleranci ve společnosti, jejíž jsou součástí, k respektování pravidel, k respektování jiného názoru, k úctě k druhému člověku. Snažíme se vychovat z našich studentů silné jedince, individuality, které budou umět obstát v dalším životě, budou schopny se dál vzdělávat a přizpůsobovat potřebám společnosti, ale zároveň chceme, aby tito lidé měli smysl pro kolektiv a kolektivní práci a dokázali spolupracovat na všech úrovních,“ zdůrazňuje Lenka Laubrová.Noví lidé, nové začátky

S novými řediteli přišly na školy i změny. Ladislav Pokorný je však v jejich zavádění umírněný. „Je třeba si uvědomit, že nelze někam nastoupit a vše, co bylo, zbořit, a začít budovat za každou cenu nové. To není úlohou ředitele. Ten je jen jakýmsi koordinátorem a manažerem, který má školu vést. Ale její kvalitu, její atmosféru tvoří především učitelé. Ředitel má být tím, kdo jim dá prostor, aby sami sebe i svou práci mohli rozvíjet, aby mohli ze sebe vydat to nejlepší, aby se mohli realizovat. A nemůže jim házet klacky pod nohy a všem dokazovat, že on je tím jediným, kdo tomu na škole rozumí a kdo vládne.“Jeho slova potvrzuje i Lenka Laubrová: „Byla bych blázen, kdybych rušila to, co funguje. A na gymnáziu především perfektně funguje učitelský sbor. Naši učitelé jsou lidé, kteří mají skvělé nápady a spousty elánu je uskutečňovat. Mým cílem je naslouchat jim a umožnit, aby se jejich nápady, ale i nápady našich žáků, mohly splnit,“ vysvětluje ředitelka.

Mluvíme ještě o změnách vnitřních organizačních norem, jako např. organizačního a provozního, klasifikačního a školního řádu, platového předpisu, ale také o novém školním časopise a školní televizi, o nově vzniklé redakční radě, o celé řadě nových akcí a soutěží pro žáky, ale také o nové jednací místnosti, která vznikla na místě původní ředitelny…

„Změn je hodně, ale největší změna, kterou musíme prosadit, je změna obrazu naší školy,“ zdůrazňuje ředitelka rumburského gymnázia Lenka Laubrová. „Je třeba si uvědomit, že image školy nestojí jen na její stoleté historii, ale především na její přítomnosti. Chceme, aby gymnázium v Rumburku bylo školou, kde se vychovává budoucí inteligence národa, to však nemůže být založeno pouze na slovech. Mluvit za nás musí naše činy,“ zdůrazňuje Lenka Laubrová.

Gabriela Doušová

Mgr. Lenka Laubrová

Dětství prožila ve Varnsdorfu, vystudovala Gymnázium Rumburk a Matematicko – fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Na Gymnáziu Rumburk vyučuje od září 1990 matematiku a fyziku. Od srpna 2012 je ředitelkou rumburského gymnázia.

Mgr. Ladislav Pokorný

Narodil se v Rumburku, vystudoval Gymnázium Rumburk a Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně. Na Střední zdravotnické škole a Obchodní akademii Rumburk vyučuje dějepis, český jazyk a literaturu. Od srpna 2012 je jejím ředitelem. Je ženatý, má tři syny.

Tisk Tisk | E-mail E-mail