Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Vedení Lužické nemocnice odmítá fámy o rušení porodnice

porodnice

Rumburk • Ředitel rumburské nemocnice Darek Šváb odmítá poplašné zprávy o rušení gynekologicko-porodnického oddělení. „Jsou to všechno nesmysly,“ zdůrazňuje.

Informace o rušení porodnic vzešla z jednání ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven, které chce zrušit provoz těch zařízení, v nichž se nenarodí více než pět set dětí ročně. Rumburská porodnice tento limit těsně nesplňuje.

„Tento minimální počet pěti set porodů naše porodnice v Lužické nemocnici těsně nesplňuje, náš roční počet porodů se pohybuje kolem čtyři sta sedmdesáti. Je nutné si ale uvědomit specifika tohoto regionu, jeho geografickou polohu a zejména dojezdovou vzdálenost a celou řadu dalších aspektů, které při jednáních o zachování naší porodnice bylo potřeba vzít dále v úvahu,“ vysvětluje ředitel nemocnice Darek Šváb a dodává: „V určité chvíli nám nezbylo nic jiného, než zahájit celou řadu jednání se zdravotními pojišťovnami a Českou lékařskou komorou a vysvětlovat, že eventuální zrušení rumburské porodnice by mělo za faktický následek i rušení gynekologie a dětského oddělení a že by to mělo pro celý region fatální dopad,“ dodává.

Výsledkem několikaměsíčního úsilí vedení nemocnice bylo schválení výjimky pouze pro dvě porodnice v republice, které zůstanou zachovány, aniž by splňovaly požadovaný minimální počet porodů. Rumburská porodnice je jednou z nich.

„Musím zdůraznit, že se nám podařilo bez jakékoliv medializace a významné politické podpory získat výjimku a nyní jsme před podpisem smlouvy se zdravotními pojišťovnami, které zaručí porodnici v naší nemocnici další existenci. V Rumburku tak zůstane zachováno všech pět lůžkových oborů a obyvatelům výběžku tak můžeme i do budoucna zaručit komplexní lůžkovou zdravotní péči,“ zdůrazňuje ředitel nemocnice Darek Šváb.

-r-

Tisk Tisk | E-mail E-mail