Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz
| 7. 11. 2012 | Nezařazené

Dirigent Miroslav Lošťák převzal vyznamenání za celoživotní činnost

lostak

Rumburk • Cenu Ministerstva kultury ČR za celoživotní kulturně-výchovnou činnost v oboru neprofesionálního umění v oblasti komorní a symfonické hudby obdržel v sobotu 30. září čestný občan města Rumburk Miroslav Lošťák, hudební pedagog, houslista, skladatel, dirigent, zakladatel a umělecký vedoucí Rumburského komorního orchestru a Houslového souboru ZUŠ.

Tato nádherná významná událost, úzce spojená s naším Rumburkem, se uskutečnila v barokním kostelíku ve Stěžerech u Hradce Králové. Spolu se senátorem Jaroslavem Sykáčkem jsme pyšní na to, že jsme jí mohli být přítomni.

Úvodní intrády Svatováclavského koncertu navodily slavnostní atmosféru předávacího aktu, na němž zazněla z úst pracovnice Ministerstva kultury ČR slova uznání a poděkování za život věnovaný hudbě. S obdivem hovořila o významných jubileích, která Miroslav Lošťák v roce 2013 oslaví – 50 let stojí u dirigentského pultu Rumburského komorního orchestru a Houslového souboru ZUŠ, 60 let se věnuje pedagogické činnosti a dožívá se 80 let. Udělení ceny, květiny, přítomnost rodiny – obou synů i manželky, ovace posluchačů a krásná hudba pokračujícího koncertu byly prvními dárky, které pan Lošťák k výročím obdržel.

Mně se během koncertu odvíjel před očima film dlouhodobé spolupráce rumburského domu kultury za podpory města s Miroslavem Lošťákem, a společná snaha obohatit kulturní život v našem regionu.

Upřímné poděkování patří Národnímu informačnímu a poradenskému středisku pro kulturu, a zejména pracovnicím jeho odborného útvaru pro neprofesionální umělecké aktivity ARTAMA Praha za cenné rady a organizování výročních koncertů. Největší chválu si zaslouží Soňa Hanzalová, která vypracovala podrobný návrh na slavnostní udělení ceny a připravuje s námi slavnostní koncert RKO. Kruh přátel umění nám vytvořil ve Stěžerech krásnou a přátelskou atmosféru, odkud jsme si odnesli nezapomenutelný zážitek.

Helena Menšíková
bývalá ředitelka domu kultury

Tisk Tisk | E-mail E-mail