Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Firma Marius Pedersen hrozí uzavřením skládky komunálního odpadu v Rožanech u Šluknova

skladka

Šluknov • Mezi firmou Marius Pedersen, která provozuje skládku komunálního odpadu v Rožanech u Šluknova, a městem Šluknov, které je vlastníkem pozemků pod skládkou, se živě diskutuje o znění další smlouvy. Firma hrozí, že když jejich návrh Šluknov nepodepíše, ke konci roku skládku uzavře.

Jádrem všech problémů je nejstarší část skládky vybudovaná ke konci minulého století. Firma má zájem tuto starou, již zakrytou skládku, překrýt další vrstvou komunálního odpadu, a to do výše deseti metrů. Otázkou ovšem je, kdo ponese zodpovědnost za případnou ekologickou havárii, se kterou je nutné na každé skládce odpadu počítat.Firma chce, aby zodpovědnost, a to finanční i trestněprávní, nesl majitel pozemků, tedy město Šluknov. To ale tento návrh odmítá. „Převzetí zodpovědnosti za případnou ekologickou havárii způsobenou podnikatelskou činností nájemce je nemožné. Byť se jedná o pozemky ve vlastnictví města,“ kontruje šluknovská starostka Eva Džumanová.

Nesoulad mezi oběma aktéry se přenesl až na Sdružení pro rozvoj Šluknovska, které se mimořádně sešlo ve čtvrtek 11. října na jiříkovské radnici.

Dopis firmy o ukončení provozu skládky ke konci tohoto roku starosty Šluknovska vyděsil. Obávají se, že při svozu odpadků na skládky mimo region citelně vzroste cena za tyto služby, což by v důsledku mohlo vést k zakládání černých skládek v regionu.

Zástupci firmy se ale snaží situaci uklidnit: „Distancujeme se od znění tohoto dopisu. Bylo to přehnané tvrzení. Naopak, bezproblémový provoz skládky je zajištěn do roku 2017 bez omezení pro veškeré stavební materiály, suť, zeminu apod.,“ zdůrazňuje Martin Šimerda, zástupce firmy.

Jediné omezení se tak týká pouze komunálního odpadu, jehož skládkování je firma schopna zajistit již jen do konce srpna příštího roku, a to ještě v polovičním množství z celkového objemu odpadů z celého Šluknovského výběžku. Potom by musel být odpad odvážen na překládací stanici do Varnsdorfu, kde by byl shromažďován ve velkoobjemových lisovacích kontejnerech. Ty by pak byly dále odváženy na skládku do Volfartic.

Informace o uzavření skládky popírá i starostka Šluknova Eva Džumanová. „Z naší strany nedošlo k vypovězení smlouvy, ale ani jsme nedostali žádnou informaci o výpovědi z druhé strany. Stávající smlouva je platná. Naopak zájmem města je, aby se ve skládkování pokračovalo,“ zdůrazňuje.

Nad kroky firmy starostka však jen nechápavě kroutí hlavou. „Z našeho pohledu nic nebrání tomu, aby se skládkovalo na všech pozemních mimo starou skládku. Víme, že skládka ještě není kapacitně zcela vytížena, navíc jsou od srpna tohoto roku vydána stavební povolení na další dvě nové kazety, které by měly pojmout až 85 tisíc kubíků materiálu. To životnost skládky prodlužuje na dalších pět let. Takže nechápu, proč by měla firma během dvou měsíců skládku uzavřít,“ diví se starostka.

Ostatní starostové se k celé záležitosti vyjadřují opatrně. Do smluvních vztahů mezi městem Šluknov a firmou Marius Pedersen nemohou a ani nechtějí zasahovat. Přesto doufají, že se oba aktéři brzy dohodnou na vzájemném konsensu a že stávající režim odvozu odpadků ze Šluknovska nebude ohrožen.

„I mně záleží na tom, abychom celou záležitost uzavřeli co nejdříve. Ale nemohu podepsat smlouvu, která město Šluknov staví do značně nevýhodného postavení. Navíc bych tím zatížila i budoucí zastupitelstva a vedení radnice na několik desetiletí. V jednáních pokračujeme,“ vysvětluje Eva Džumanová. I ona věří, že se situace vyřeší.

„Nabízíme firmě patnáct milionů korun na případnou sanaci ekologické havárie. Firma pak ale ponese za skládku zodpovědnost se vším všudy. Uvidíme, jestli náš návrh budou její zástupci akceptovat, nebo jestli přijdou s něčím, co bychom bez problémů mohli akceptovat i my,“ dodává Eva Džumanová.

gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail