Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Podmínky Rumburských novin pro vydávání příspěvků čtenářů

 • Vážení čtenáři, jsme velmi rádi, když i vy přispíváte do Rumburských novin svými články, názory a podněty. Proto bychom Vás rádi seznámili s pravidly, podle nichž se otištění těchto příspěvků řídí.
 • Do Rumburských novin může přispívat každý občan, ať již obyvatel Rumburku nebo občan jiného města, jakéhokoliv politického smýšlení, náboženského vyznání, národnosti, rasy, vzdělání, věku apod.
 • Téma příspěvku je libovolné, žádné téma není zakázané.
 • Text a téma příspěvku však musí být v souladu s tiskovým zákonem č. 46/2000 Sb., se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., se zákonem na ochranu osobnosti č. 40/1964 Sb. a se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací. Pokud bude některý z těchto zákonů v příspěvku porušen, příspěvek nebude otištěn.
 • Příspěvek čtenáře nebude otištěn v případě, že by byl v rozporu s etickými a morálními pravidly, že by v něm byly uváděny zjevně nepravdivé údaje, byla by v něm užita vulgární slova, že by nabádal k rasové, náboženské či jiné nesnášenlivosti, že by nabádal k trestné činnosti, k nebezpečným a život ohrožujícím aktivitám, atd.
 • Nebude zveřejněn takový příspěvek čtenáře, který propaguje jakékoliv zboží, či služby. Takový příspěvek lze otisknout pouze jako článek reklamní, a to v souladu s pravidly prodeje inzerce v Rumburských novinách. Reklamní článek je viditelně označen slovem „reklama,“ „inzerce“ nebo „placený článek“.
 • Reklamní články podléhají zákonu o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb.
 • Maximální rozsah příspěvku čtenáře je 25 řádků, dvanáctibodovým písmem Times New Roman.
 • V případě, že bude příspěvek delší, než je požadovaná norma, redakce má právo článek krátit dle své úvahy. Redakce má také právo text upravovat stylisticky i gramaticky.
 • Redakce Rumburských novin nemá povinnost zveřejnit každý došlý příspěvek a nemá povinnost toto své rozhodnutí zdůvodňovat.
 • V případě, že bude text článku otištěn v jednom vydání RN, může být na stejné téma otištěn článek i v následujícím čísle. Pokud autor původního textu uplatní své právo na reakci, lze otisknout článek na totéž téma i ve třetím následujícím čísle RN. Další články na stejné téma (až na výjimky, kterými jsou například aktuální celospolečenská témata) nebudou již v následujících číslech RN zveřejňovány.
 • Redakce RN si vyhrazuje právo rozhodnout o otištění či neotištění příspěvku. V některých případech rozhoduje o otištění či neotištění příspěvku Redakční rada Rumburských novin.
 • Anonymní příspěvky, u nichž nevíme, kdo je jejich autorem, nezveřejňujeme. V souladu s pravidly RN nezveřejňujeme před jmény autorů příspěvků akademické tituly.
 • Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí.
 • Názory a stanoviska čtenáře nemusí být totožné s názory a stanovisky redakce a vydavatele Rumburských novin.

Gabriela Doušová
redaktorka Rumburských novin

Tisk Tisk | E-mail E-mail