Brožura o Svatých schodech v Rumburku je v prodeji

Tištěné noviny 20/2012 | 14. 11. 2012 | Nezařazené

schody Restaurovaná poutní kaple Svatých schodů v areálu Lorety v Rumburku se dočkala vlastní brožury. Tiskovinu vydala v roce 2012 při příležitosti dokončení šestiletého restaurování Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk za podpory Ústeckého kraje.

Česko-německá brožura „Svaté schody v Rumburku / Heilige Stiege in Rumburk“ přibližuje stavební historii poutní kaple z let 1767–1770. Aktuální fotografie Jiřího Stejskala zachycují malířskou a sochařskou výzdobu. Závěr brožury připomíná náročné restaurování z let 2007–2012, díky němuž se rokokové výmalbě i sochařské výzdobě vrátila původní podoba. Brožura Svaté schody v Rumburku je k dostání v Loretě v Rumburku.

Klára Mágrová

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2012/11/14/brozura-o-svatych-schodech-v-rumburku-je-v-prodeji/