Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Starostové se sešli na Šluknovském zámku s policejním prezidentem

Úterní odpoledne (pozn. red. 23. 10.) se ve Šluknově na zámku sešli starostové Mikroregionu SEVER s novým policejním prezidentem plk. Mgr. Martinem Červíčkem a jeho náměstkem plk. Mgr. Tomášem Kuželem. Přítomni byli rovněž nový ředitel krajského ředitelství Ústeckého kraje plk. Mgr. Tomáš Landsfeld, zástupce vedoucího územního odboru Děčín plk. Mgr. Daniel Plechatý, vedoucí oddělení Šluknov npor. Mgr. Lucián Šmidrkal a vedoucí oddělení Velký Šenov npor. Bc. Zdeněk Podolák. Policejní prezident se přijel osobně seznámit s bezpečnostní situací na pověstném „Šluknovsku“ rok a půl po sociálních nepokojích. Starosta Jiřetína pod Jedlovou Josef Zoser si jako první vzal slovo, aby seznámil přítomného policejního prezidenta a jeho kolegy se současnou bezpečnostní situací na Šluknovsku z pohledu starostů a občanů. Dále v diskuzi bylo připomenuto, že Policie ČR, jako jediná, dodržela sliby, které při nepokojích v loňském roce dala. Policie je v rámci prevence vidět v ulicích, ustanovila se Speciální pořádková jednotka v Ústeckém kraji, která je již zčásti naplněna a již pracuje cca o počtu 100 policistů. To se nedá říci o ministrech a předsedovi vlády, kteří jak narychlo přijeli, tak rychle odjeli a zůstalo jen u slibů. Senátor Ing. Jaroslav Sykáček podpořil slova starostů a přislíbil ze své pozice veškerou pomoc prezidiu Policie ČR pod vedením nového policejního prezidenta. Starosta Velkého Šenova Vladimír Vyskočil otevřel otázku „řečí“, že se oddělení policie ve Velkém Šenově ruší a bude se stěhovat do Šluknova. Policejní prezident objasnil, že dalším důvodem pracovní návštěvy „Šluknovska“ bylo projednat se samosprávou připravovanou systemizaci policejních sborů v následujících letech, která se ale musí řešit komplexně v celém policejním sboru a ne jen vytržením částí z kontextu, což je příklad Velkého Šenova. Policejní prezident slíbil starostovi Velkého Šenova před přítomnými starosty, že v současnosti nepřipadá v úvahu rušení oddělení a jeho převedení do Šluknova. Obě oddělení zůstanou zachována se současným počtem příslušníků. Na závěr starostové poděkovali panu policejnímu prezidentovi za jeho přístup v rámci řešení komplexní systemizace policejních sborů, za slib daný starostům s tím, že je to první krok k tomu, aby nezačalo vysidlování „Šluknovska“.

Michal Maják
starosta města Jiříkov
a předseda DSO SEVER

Tisk Tisk | E-mail E-mail