Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Úspěšný soutěžní rok rumburského gymnázia

S nástupem nového školního roku se na Gymnáziu Rumburk postupně rozjíždí i další kolo soutěží a olympiád, kterých se studenti školy pravidelně po řadu let účastní. I letos mohou navázat na řadu výborných výkonů, kterých dosáhli oni sami nebo jejich předchůdci.

V minulém školním roce se studenti zapojili do devětadvaceti soutěží ve čtrnácti předmětech. Dosáhli vynikajících umístění v okresních, krajských i celostátních kolech jak v přírodovědných, tak i v humanitních a jazykových předmětech. V okresních kolech se umístili na stupních vítězů v olympiádách z matematiky, biologie, zeměpisu, českého, německého a anglického jazyka, v Pythagoriádě, a i v hudební soutěži Děčínský skřivánek.

V krajských kolech pak pokračovali vynikajícími výsledky ve Fyzikální olympiádě (1. místo Zuzany Vlasákové), Astronomické olympiádě (1. místo Tomáše Vlasáka), Zeměpisné olympiádě (1. místo Jana Mayera) a v Olympiádě v německém jazyce (2. místo Štefana Záležáka).

Na celorepublikové úrovni dosáhl velkého úspěchu Tomáš Schwarz, který si „vydebatoval“ první místo a postup do mezinárodního kola v soutěži „Jugend debattiert international.“ Zdařile školu také reprezentovali žáci sekundy, kteří v projektu „ Já občan“ se svými prezentacemi obsadili v republikovém kole v Nymburce 2. a 3. místo.

Studenti rumburského gymnázia se účastní také sportovních soutěží, kde rovněž dosahují skvělých výsledků. V rámci středoškolského poháru „Atletika Corny“ vybojovali chlapci i dívky v okresním kole 2. místo. Mladší žákyně zvítězily v okresním finále Poháru rozhlasu a vítězství si odnesla družstva chlapců a dívek také z Mezinárodních letních sportovních her mládeže pořádaných ve Varnsdorfu. Počátkem letošního školního roku pak tyto úspěchy završil student kvarty Martin Jirásek, který se v celostátním finále Odznaku zdatnosti umístil na výborném 3. místě ve své kategorii.

Přejme tedy studentům, aby i letošní školní rok byl pro ně tak vydařený, jako ten minulý.

Na závěr zveme budoucí zájemce o studium (a nejen je) na Dny otevřených dveří, které se letos budou konat 24. a 29. listopadu. Bližší informace budou uveřejněny na webových stránkách www.gymrumburk.cz.

rrn

Tisk Tisk | E-mail E-mail