Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Adaptační soustředění na Základní škole U Nemocnice v Rumburku

Třída 6.C na ZŠ U Nemocnice je třídou, která vznikla z žáků čtyř různých základních škol: ZŠ Pastelka Rumburk, ZŠ V. Kováře Rumburk – Jindřichov, ZŠ a MŠ Staré Křečany a ZŠ Tyršova Rumburk. Má 22 žáků, z toho je 12 dívek a 10 chlapců.

Z důvodu lepšího vzájemného poznání a stmelení nově vzniklého kolektivu proběhlo pondělí 29. října 2012 v duchu „Adaptačního soustředění“. Připravila jej pro nás Eva Michalinová, metodička prevence PPP Rumburk.

Adaptační soustředění probíhalo v rumburském domě dětí a mládeže formou různých technik, například: komunitní kruh – význam sezení v kruhu, jeho historie a smysl; nastavení pravidel po dobu setkání; vzájemné představení se (lepíky se jménem), význam jednotlivých jmen; co ještě nevím o spolužákovi – další technika pro lepší seznámení; technika obkreslení ruky zaměřená na hledání kladných vlastností nebo pozitivních stránek spolužáků; místa si vymění – pohybová technika zaměřená na rizikové jevy; facebook, pravý a fiktivní profil, zdůraznění ostražitosti při navazování kontaktů na internetu; plavba po moři – neformální sociometrická technika, díky níž lze vyčíst postavení (roli) jednotlivých žáků ve třídě; vytvoření »erbu« třídy, společná práce všech žáků.

Děti se do všech technik zapojily spontánně a aktivně. Nedělalo jim problémy vydržet více jak čtyři hodiny činností, a to díky tomu, že byly vhodně střídané a byla mezi ně vložena relaxační chvilka.

Věřím, že pro naši třídu bude adaptační soustředění přínosem. Velice děkuji jménem svým i všech dětí paní Michalinové za výbornou přípravu i řízení a jsem ráda, že budeme spolupracovat i nadále.

za 6.C třídní učitelka
Dana Havlíčková

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail