Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Agentura osobní asistence a sociální rehabilitace Rytmus D., o. p. s. oznamuje rozšíření služeb pro Šluknovský výběžek

V regionu působíme od roku 2009 a občané využívají naši službu sociální rehabilitace. V rámci této služby pomáháme uživatelům získat a rozvíjet sociální a pracovní dovednosti (postarat se sami o sebe, maximálně se osamostatnit, najít a udržet si zaměstnání v běžných podmínkách, uplatňovat svá práva, hospodařit s penězi, zvládnout vlastní domácnost a aktivně se zapojit do společnosti). Tato služba je poskytována zdarma.

V roce 2012 jsme začali poskytovat novou službu osobní asistence. Tato služba je určena pro osoby se zdravotním postižením a seniory.

Osobní asistence je terénní sociální služba v přirozeném prostředí uživatele, tedy převážně u něj doma. Osobní asistent je rovnocenným partnerem a pomocníkem uživatele. Jeho pomoci je možno využít při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, zajištění stravy, zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, uplatňování práv a oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí.

Služba osobní asistence je poskytována za úhradu: děti 7 – 15 let 45 Kč/hod., dorost 16 – 26 let 60 Kč/hod., dospělí nad 27 let 70 Kč/hod.

V případě zájmu o naše služby nás kontaktujte na adrese Rytmus D., o.p.s., Palackého 205/4, 408 01 Rumburk, kancelář č. 306, 2. patro. Kamila Šmídová – vedoucí služby, tel.: 412 335 545, 734 494 594, 734 494 567, e-mail: info@rytmusd.org, www.rytmusd.org.

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail