První zkoušky profesních kvalifikací

Tištěné noviny 21/2012 | 3. 12. 2012 | Nezařazené

Dne 29. října 2012 se uskutečnily na Vyšší odborné škole a Střední škole, Varnsdorf historicky první zkoušky profesní kvalifikace Pomocný pracovník v pohostinství.

Zájemkyně o složení této úplné profesní kvalifikace předvedla před zástupcem autorizované osoby své znalosti a dovednosti, které splňují profesní kvalifikace Práce v ubytovacím zařízení a Úklidový pracovník v ubytovacím zařízení – pokojská. Úspěšným praktickým předvedením získala zájemkyně o další vzdělávání osvědčení s celostátní platností, které prokazuje, jak dobře dokáže daný člověk vykonávat své povolání, i když nezískal vzdělání studiem v oboru. „Dalším logickým krokem pro tuto úspěšnou absolventku profesních kvalifikací je složit závěrečnou zkoušku v oboru, a tím získat výuční list tak zvaně bez studia,“ řekl František Hricz, ředitel školy.

Michaela Rozborová

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2012/12/03/prvni-zkousky-profesnich-kvalifikaci/