Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Rumburk nestátním neziskovým organizacím zabývajících se obecně prospěšnou činností na rok 2013

Rada města Rumburk schválila dne 4. 10. 2012 v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro rok 2013 Zásady pro poskytování účelových dotací nestátním neziskovým organizacím (dále jen „Zásady“) zabývajících se obecně prospěšnou činností. Účelem „Zásad“ je stanovení jednotných a závazných podmínek pro žadatele a příjemce veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu města Rumburk.

Finanční podpory budou pro rok 2013 poskytovány formou neinvestiční účelové dotace v těchto oblastech:

A)        oblast kultury a vzdělávání (vytváření nabídky volnočasových a cílených aktivit pro neorganizované děti a mládež, kulturní akce pro veřejnost, vzdělávací programy, …),

B)        oblast tělovýchovy a sportu (podpora činnosti rumburských sportovních organizací, sportovních aktivit dětí a mládeže a sportovních akcí na území města),

C)        oblast sociální a zdravotní (osvěta a výchova dětí a mládeže zejména ke vzájemné toleranci a pochopení, konkrétní akce pro zdravotně postižené občany a seniory),

D)        oblast ochrany životního prostředí (akce pro děti a mládež zaměřené na ochranu životního prostředí).

Žadatelem o účelovou dotaci může být NNO, která provádí celoroční činnost nebo pořádá akci na území města Rumburk, je řádně registrovaná dle platných předpisů a patří k některým z níže uvedených typů:

  • občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., v platném znění,
  • církevní právnické osoby zřizované církví či náboženskou společností podle zákona č. 3/2002 Sb., v platném znění,
  • obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., v platném znění.

Žadatel, který žádá o dotaci, musí pokrýt minimálně 30 % nákladů na projekt z vlastních nebo cizích zdrojů.Žádosti se podávají v termínu od 3. 12. do 31. 12. 2012.

Úplné znění „Zásad“ včetně předepsaných formulářů naleznetena internetových stránkách města Rumburk www.rumburk.cz,Odbor 2. místostarosty, DOTACE 2013.

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail