Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Identifikační náramky pro pacienty Lužické nemocnice v Rumburku

Zdravotnictví je vysoce specializovaný obor, ve kterém v případě chybné identifikace nemocného může dojít k vážné-mu ohrožení zdraví, či dokonce života pacientů. Proto se mnohá zdravotnická zařízení snaží zavést do svého systému práce identifikační náramky. Některé nemocnice v České republice mají tento systém už zaveden. Od 1. listopadu letošního roku k nim patří i Lužická nemocnice Rumburk.

Jednoznačná identifikace pacienta pomocí identifikačního náramku je jedinou možnou prevencí záměny pacientů, zvláště pak v situacích, kdy není možno ověřit pacientovu totožnost dotazem. Díky přesné evidenci pacientů lze předejít téměř 95 % chyb při medikaci.

Kontrolovat totožnost pacientů budou všichni pracovníci nemocnice, kteří se účastní jejich léčby, připravují je k vyšetření či plánovanému výkonu. Například zdravotní sestra musí kontrolovat totožnost nemocného vždy před podáváním léků, krevních derivátů, aplikací injekcí a infuzí nebo při přípravě na konkrétní vyšetření či operaci.

Pacient má i právo odmítnout připevnění identifikačního náramku na ruku. O tom je třeba informovat zdravotnický personál a tuto skutečnost zapsat do jeho zdravotnické dokumentace.

Barva všech náramků je jednotná – bílá. Jen na novorozeneckém a dětském oddělení se používají identifikační náramky modré a růžové pro chlapce a holčičky.

Náramek je nepřenosný a v okamžiku připevnění na zápěstí je možné ho odstranit jen odstřižením. Při propouštění se identifikační náramek pacientům odejímá.

Erika Drahotová
manažer kvality péče Lužické
nemocnice a polikliniky, a.s.

Tisk Tisk | E-mail E-mail