Veřejná mikulášská nadílka

Tištěné noviny 23/2012 | 3. 1. 2013 | Nezařazené

Již popatnácté navštívil Mikuláš se svou družinou Lužické náměstí v Rumburku, připraven nadělovat sladké balíčky. Program začal koledami v podání dětského sboru Zpěváček ze ZŠ V. Kováře z Horního Jindřichova pod vedením Dity Zímové a Lenky Richterové. Poté si už čerti posvítili na zlobivé děti a ty hodné obdarovali.Touto cestou děkujeme za všechny děti Městu Rumburk, sponzorům a podnikatelům za příspěvek do mikulášských balíčků. DDM Rumburk také děkuje Městské policii Rumburk za perfektní pomoc při Veřejné mikulášské nadílce. Městští strážníci pomáhají zabezpečovat i jiné akce DDM během celého školního roku. Touto cestou jim děkujeme a věříme, že nám zachovají přízeň i v novém roce.

Všem našim příznivcům, dětem a jejich rodičům, externím pracovníkům, sponzorům, zkrátka všem, kteří nám po celý rok finančně i věcně pomáhají při pořádání akcí, přejeme krásné a bílé Vánoce, hodně zdraví a lásky. Zachovejte nám svou přízeň i v roce 2013.

DDM Rumburk

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2013/01/03/verejna-mikulasska-nadilka/