Na konferenci v Sebnitz se jednaloo protipovodňových opatřeních

Tištěné noviny 23/2012 | 8. 1. 2013 | Nezařazené

Náplní přeshraniční protipovodňové konference bylo vzájemné informování o řešení následků škod, které způsobily povodně v letech 2009 a 2010 v Sasku a ve Šluknovkém výběžku. Všichni přítomní se shodli, že je nutné pracovat na dostatečné ochraně proti velké vodě. Poprvé byla otevřena také otázka spolupráce v této oblasti.

Iniciátorem listopadového uspořádání protipovodňové konference byla saská strana, která do Sebnitz pozvala starosty českých obcí Dolní Poustevna, Lobendava a Lipová. Za českou stranu byli dále přítomni zástupci Severočeského sdružení obcí a Správy povodí Ohře. Saskou stranu na konferenci zastupoval primátor města Sebnitz M. Ruckh, věcně příslušní členové městské rady města Sebnitz a zástupci Zemské správy přehrad.

Protipovodňová opatření plánují saská i česká strana a díky jednání bylo zjištěno, že doposud nejsou vzájemně koordinována. Na základě poskytnutých informací se otevřel prostor pro mnohem širší spolupráci, protože území si jsou velmi blízká a mají podobné problémy týkající se vodních toků. Přítomní hosté se také shodli, že při realizaci ochranných opatření využijí národní finanční zdroje a v případě potřeby deklarovali ochotu spolupracovat formou společných přeshraničních projektů financovaných z prostředků Evropské unie.

Účastníci konference došli k závěru, že další úzká spolupráce je potřebná a domluvili se na uspořádání návazné společné akce na toto téma, která by se měla konat v květnu 2013 v Dolní Poustevně.

-r-

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2013/01/08/na-konferenci-v-sebnitz-se-jednaloo-protipovodnovych-opatrenich/