Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Protikorupční policie: Výběrová řízení na rekonstrukce rumburských mostů jsou zcela v pořádku

Počátkem měsíce listopadu ukončila protikorupční policie po přibližně devíti měsících prověřování oznámení, které se týkalo výběrových řízení na rekonstrukce mostů poškozených při povodni v srpnu 2010 v Rumburku s výsledkem, že žádný trestní čin nebyl spáchán. Současně došlo ze strany protikorupční policie k vrácení veškerých originálů listin, které si policie vyžádala od města Rumburk na přelomu února a března tohoto roku k prověřování.

Výsledek šetření policie byl posledním v řadě, který postup města Rumburk prověřoval. V minulosti se již ke stejné věci vyjádřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který neshledal důvody k zahájení správního řízení z moci úřední, což znamenalo, že neshledal žádné pochybení při zadávání těchto veřejných zakázek a postup města vyhodnotil jako správný. Postup města Rumburk v oblasti povodňových škod kontrolovaly i kontroloři Ministerstva pro místní rozvoj. Kontrolou prošly všechny akce. Předmětem kontrol byl postup města při podávání žádostí o dotace, plnění dotačních podmínek a postup při výběrových řízeních. Ani při těchto kontrolách nebyly shledány žádné chyby v postupu města Rumburk.

Neshody okolo správnosti postupu při výběrových řízeních na rekonstrukce devíti rumburských mostů poškozených povodněmi v roce 2010 rozdělily na sklonku minulého roku rumburskou radnici. Tehdejší místostarosta Ladislav Pokorný a starosta Rumburku Jaroslav Sykáček nařkli místostarostu Darka Švába, že zakázku účelově rozdělil a dopustil se tak nezákonného jednání, čímž měl údajně poškodit i město Rumburk. Tato nařčení nepotvrdilo ani jedno z výše uvedených prověřování. Naopak, postup města Rumburk při zadávání veřejných zakázek a řešení povodňových škod byl shledán správným a v souladu se zákonem a jméno místostarosty Darka Švába tak bylo nestrannými kontrolními a vyšetřovacími orgány očištěno.

-r-

Tisk Tisk | E-mail E-mail