Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz
| 9. 1. 2013 | Nezařazené

Důležité oznámení! Nepřehlédněte!

Zveme všechny občany a zástupce podnikatelských subjektů, kteří vlastní nemovitosti (domy, garáže, hospodářské objekty, apod.) umístěné v lokalitách ohrožených povodněmi v územním obvodu města Rumburk, aby se zúčastnili setkání spojeného s odborným výkladem Ing. Jana Papeže. Odborný výklad bude mimo jiné obsahovat i podrobné informace o nezbytnosti zpracování povodňových plánů vlastníků nemovitostí, které v sobě zahrnují, v případě potřeby, i  přesný výčet potřebných opatření, činností a na straně druhé i přesný výčet požadavků k povodňovému orgánu města Rumburk a složkám integrovaného záchranného systému.

Vlastní setkání, které organizuje Městský úřad Rumburk, jako povodňový orgán, se uskuteční v pondělí dne 21. ledna 2013 v 18,00 hod. na velkém sále Domu kultury Střelnice Rumburk. Upozorňujeme tímto na zákonnou povinnost zpracování povodňových plánů vlastníky nemovitostí (staveb a pozemků), které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně. Městem Rumburk v rámci aktualizace povodňového plánu bylo smluvně sjednáno zpracování povodňových plánů vlastníků nemovitostí ve vlastnictví fyzických osob nepodnikajících. K tomu je však nezbytné vyplnění formuláře (Podklady pro zpracování povodňového plánu vlastníka pozemků a staveb), který je součástí tohoto čísla Rumburských novin. Dále uvádíme, že orientační seznam dotčených nemovitostí bude zveřejněn na web-stránkách města Rumburk dne 14. ledna 2013 nebo bude k dispozici na odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk. Žádáme Vás tímto o účast.

Tisk Tisk | E-mail E-mail