Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Společné prohlášení měst Rumburk, Jiříkov a obce Staré Křečany

Vzhledem k amnestii prezidenta Václava Klause vyhlášené 1. ledna 2013, a s tím spojeným návratem většího množství osob z výkonu trestu, zvláště recidivistů, přijala vedení měst Rumburk, Jiříkov a obce Staré Křečany opatření, která mají zabránit nárůstu kriminality a zajistit i nadále bezpečnost občanů.

V pondělí 7. ledna 2013 jsme ve spolupráci s Obvodním oddělením Police ČR Rumburk vyhlásili nulovou toleranci ke všem projevům kriminality na území našich měst.

Posílili jsme hlídky městské policie a ve spolupráci s Policií ČR, která také zvýšila hlídkovou činnost, budou na všech územích našich měst a obcí probíhat častější a důslednější kontroly všech míst, která lze spojovat s kriminalitou. Bude uskutečňován zostřený dohled nočních podniků a heren, ale i dalších míst, kde by mohlo docházet ke zvýšenému výskytu problémových osob. Pod intenzivním dohledem budou rovněž místa, která by mohla být kriminalitou ohrožena.

V situaci, kdy se nám po několika měsících společné usilovné práce podařilo významným způsobem snížit na Rumbursku kriminalitu, věříme i dnes, že se nám důsledným postupem vůči kriminálním živlům podaří naše města a obce uhájit před negativními důsledky amnestie Václava Klause.

 

za město Rumburk

Jaroslav Trégr, starosta  
Alena Winterová , místostarostka                                        
Darek Šváb,  místostarosta

za město Jiříkov

Michal Maják, starosta
Miroslav Horák, místostarosta města Jiříkov

za obec Staré Křečany

František Moravec, starosta                           
Jiří Martínek, místostarosta

V Rumburku 7. 1. 2013

 

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail