Střípky z rumburské kroniky

Tištěné noviny 01/2013 | 28. 1. 2013 | Nezařazené

Dle zpráv Rumburger Zeitung z roku 1873 vyšel z tělovýchovného spolku existujícího od roku 1857 návrh na postavení tělocvičny. K tomuto navrhoval spolek koupi části louky od pana Juliuse Pfeifera, který, jak je uvedeno v novinách, „byl připraven vyhovět a do jednání o koupi pozemku vstoupit.“

Za pozemek bylo zaplaceno 4000 zlatých. Jenomže tři roky trvalo (do roku 1881), než byla stavba skutečně zahájena. Architektem byl pan Beníšek z Prahy, tělocvična byla projektována na 35 m délky a 15 m šířky. Náklad byl vyšší, než se předpokládalo, a to 40 tisíc zlatých.

Tělocvična byla na světě a naplnit se mohlo ustanovení: „Účelem spolku jest příležitost k rekreaci tělesnému cvičení a procvičování těla, jakož i přispění ke kráse a zachování života.“

Body usnesení se uplatňují i dnes a všem cvičitelkám, cvičitelům a cvičencům hodně zdaru!

-zb-

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2013/01/28/stripky-z-rumburske-kroniky-7/