Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Boj se zločinem je na policii, ale my musíme zločinnosti předcházet

Boj s kriminalitou nemá konce. Sotva je jeden zločinec zatčen, druhý putuje z kriminálu na svobodu. Jen se jeden těžce vrací ze šikmé plochy zpátky, druhý po ní lehce klouže dolů. V dnešní době už nelze v boji se zločinností spoléhat jen na policii. Vedení rumburské radnice již před časem vstoupilo do hry a rozjelo kvalitní spolupráci s obvodním oddělením Policie ČR a začalo úzce spolupracovat se sousedními Starými Křečanami a Jiříkovem. Došlo i na personální změny u Městské policie Rumburk, do jejíhož čela byl jmenován nový ředitel Václav Němeček. A tým těch, kteří usilují o větší bezpečnost v Rumburku, posílil další nový člen, Jiří Gajdoš, který od prvního ledna zastává v Rumburku pozici manažera prevence kriminality.

gajdos_0

Jiří Gajdoš

  • 40 let
  • pochází ze severní Moravy
  • nyní bydlí v Rumburku
  • 8 let pracuje ve Věznici Stráž pod Ralskem
  • 9 let pracoval jako městský strážník v Praze
  • 4 roky dělal trenéra  malých fotbalistů v Rumburku
  • je ženatý
  • má tři děti

 

 


 

Můj laický pohled na práci preventisty je, že by měl mít především dobře zmapované území, o jehož bezpečnost se stará, a měl by znát jeho rizikovost a slabiny. Nemýlím se?
To je jeden ze základů jeho práce. Já si v tuto chvíli svěřený terén mapuji. Již jsem oslovil všechny školy a školky v Rumburku a zajímám se o jejich problémy. Každý subjekt je může mít jiné. Na středních školách to může být užívání a dealing drog, u mateřských škol například kriminalita v jejich okolí. To je různé. Ale já to všechno chci znát a mít přehled.

Tímto si zmapujete situaci ve školství. Ale co třeba jednotlivé oblasti a problémové lokality v Rumburku?
I to patří do mé práce. Snad všichni v Rumburku znají jistá problémová místa, vědí, kde se dealují drogy, kde se prodává kradené zboží a podobně. Ale mě zajímají i odlehlé části Rumburku, kde je relativní klid, například Horní Jindřichov, Kolonka a další. Takže i v tomto směru mě čeká seznamování a monitoring těchto míst.

Můžete, chcete a budete v tomto směru pracovat s rumburskými strážníky?
Jistě. Spolupráce s městskou policií a radnicí je nezbytná. Rád bych prosadil teritoriální zodpovědnost jednotlivých strážníků. To znamená, že každý strážník by měl mít svůj rajon, který by dokonale znal. Naopak lidé žijící v daném místě by pak dobře znali svého strážníka, měli by k němu důvěru a mohli za ním kdykoliv přijít a hledat u něj pomoc, radu, mohli by si postěžovat. Pro mě je spolupráce se strážníky velmi důležitá. Potřebuji, aby mi tyto podněty a zkušenosti předávali, a já pak na to mohl lépe reagovat při plánování preventivních opatření.

A spolupráce s rumburskou radnicí?
Rád bych poznal jednotlivé odbory a jejich lidi. To jsou odborníci, kteří danou problematiku svého odboru perfektně znají. Oni mají na městskou policii jisté požadavky, ale může nastat situace, kdy jim strážníci nemohou vyhovět, jelikož to bude nad rámec jejich pravomocí. Rád bych zde pomohl v pozici prostředníka, který úředníkům poskytne informace o tom, co všechno strážníci pro ně udělat mohou a musí, ale co už udělat nemohou.

Potkali jsme se poprvé při první pondělní koordinační poradě v novém roce u starosty města, kde se každý týden řeší aktuální bezpečnostní situace v Rumburku. Stanete se stálým členem této pracovní skupiny?
To je záležitost, kterou chci projednat s panem starostou, jestli se budu zúčastňovat pravidelně, nebo jen některých porad. Přeci jen ještě stále chodím do práce, navíc jsem členem dalších dvou komisí, komise pro prevenci kriminality a sportu a komise pro sociálně právní ochranu dětí, takže práce mám už teď až dost.

Do své funkce jste nastoupil přesně na den stejně jako nový ředitel městské policie Václav Němeček. Už jste se seznámili?
Ano, poznali jsme se a vzácně jsme si kápli no noty. Oba máme stejné zkušenosti ze své práce, i já jsem pracoval u městské policie a nyní pracuji ve vězeňské službě. Kolega naopak u vězeňské služby začínal a teď pracuje u městské policie. Máme na spoustu věcí stejné názory, shodneme se, a hlavně práci městské policie detailně známe od základů, na spolupráci s ním se těším. Jeví se mi jako rázný člověk s přirozenou autoritou.

V souvislosti s personálními změnami a výměnou ředitele se teď o Městské policii v Rumburku hodně mluví. Jaký je na ni váš názor?
Mám pocit, že někteří strážníci tu změnu nenesou lehce a zdají se mi ještě trochu nesví z toho, že mají nového ředitele. A protože mě s ním spojují, cítím z jejich strany určitý odstup i ke mně. Jsem přesvědčený o tom, že je to pouze otázka komunikace a vzájemného poznání. Doufám, že brzy zjistí, že nejsem žádný teoretik, který by jim bez znalosti reality přišel radit.

Ti chlapi mají jednu velkou devizu, a to je výborná místní znalost a zkušenosti z regionu, a já si myslím, že to chce jen pozměnit v některých oblastech styl práce.

Změnil byste něco u městské policie?
Na nějaké zásadní změny, které bych novému řediteli navrhoval, jsem ve své funkci poměrně krátce. Některé věci jsme ale spolu už probírali. Jedná se například o pracoviště obsluhy kamerového systému, které bude potřeba upravit, jelikož dozorčí nemá dokonalý přehled o záběrech z kamer a nemůže je tedy plnohodnotně využívat ke své práci. Na druhou stranu, líbí se mi zdejší dozorčí pan Chroustovský. Na něm je vidět, že to je člověk, který své práci rozumí.

Zkvalitnit se zcela jistě musí i komunikace a spolupráce s jednotlivými odbory MěÚ Rumburk, zde situace není ideální a je potřeba to zlepšit.

Policie ČR dělala ještě před několika roky na školách preventivní přednášky o kriminalitě, ale z finančních důvodů to skončilo. Také K-centrum Rumburk pořádalo přednášky na téma drog, ale i to skončilo z téhož důvodu. Vezmete si to teď na starost vy?
S panem starostou jsme se shodli, že by tuto práci měla zajišťovat nějaká organizace s koncepčním programem protidrogové prevence. Já nejsem zastáncem jednorázových akcí, jejichž efekt je zpravidla krátkodobý a téměř nulový.

Obdobné by to mělo být v případě prevence kriminality, zde bych navíc rád čerpal ze zkušeností pracovníků oddělení prevence při Městské polici hlavního města Prahy, jejichž vedení jsem již v této souvislosti kontaktoval.

Kdo je tedy vaší cílovou skupinou?
Především jsou to děti a mládež a prevence drog. To je nejdůležitější úkol pro všechny. V Rumburku narůstá problém s užíváním a dealingem drog na školách, a je strašné, kolik mladých a nadějných lidí se tím ničí. V tomto směru musíme všichni tvrdě zapracovat.

Důležitá je i práce s rodiči. Málokterý rodič si totiž připustí, že by jeho dítě mohlo mít problém s drogami. Právě tohle zavírání očí před problémem, slepá důvěra k dítěti a naopak nedůvěra k okolí usnadňuje uživatelům po dlouhý čas svou závislost skrývat.

V neposlední řadě je důležité zaměřit se i na seniory. V tuto chvíli se snažím zjistit, jak jsou důchodci v Rumburku v rámci prevence podchyceni, co jim hrozí, jestli vědí, jak se mají chránit. Rád bych v tomto směru spolupracoval

i s pečovatelskou službou a třeba navštěvoval seniory v jejich domácnos-

tech a pomáhal jim zabezpečit je i jejich soukromí před rizikovými faktory.

Budete již na tento rok připravovat nějaké projekty v rámci prevence kriminality?
Já sám pravděpodobně ještě ne. Nastoupil jsem do své funkce před týdnem a projekty se odevzdávají již v polovině února. Nejsem si jistý, zda se za tak krátkou dobu dá připravit kvalitní projekt. Také se chci seznámit s tím, co už se tady udělalo a co se udělat dá. Příští týden mám schůzkou s krajským manažerem prevence kriminality Ústeckého kraje Karlem Giampaolim a rád bych od něj získal informace, jaké jsou naše možnosti a co se v tomto směru dá pro Rumburk udělat.

Strategie prevence kriminality Ústeckého kraje je zastaralá. Opírá se o analýzu z roku 2008, která vůbec nebere v potaz dvě významné migrační vlny, které zasáhly výběžek a díky nimž se na Šluknovsku zvýšila koncentrace problémových lidí. Nebere v úvahu ani změnu nálad společnosti po událostech z podzimu 2011. Na čem chcete tedy postavit svoji strategii prevence kriminality vy?
Rumburk má vypracovanou svoji strategii, a to na roky 2012 až 2015. Její statistiky jsou čerstvější. Navíc chci spolupracovat úzce s Městskou policií Rumburk a Policií ČR a mít od nich přesný přehled o vývoji kriminality na území Rumburku. Vloni se situace ve městě výrazně zklidnila, kriminalita slábla, podařilo se velký počet závadových osob odsoudit k výkonu trestu a bylo to citelně znát. Bohužel, teď se situace po Klausově amnestii změnila, značné množství z nich je zpět, navíc mnohdy s čistým trestním rejstříkem, takže uvidíme, co to s kriminalitou ve městě udělá. A o tom všem musím mít přehled a podle toho i směrovat veškerá preventivní opatření.

Na Ústecku dlouhodobě funguje projekt Úsvit, jehož cílem je zaprvé zmírnit napětí mezi majoritou a romskou komunitou, zadruhé je jeho cílem potírání drog. Nicméně na celém okrese Děčín se touto problematikou zabývají jen dva kriminalisté. Není to trochu málo? Nemyslíte si, že by Úsvit měl fungovat jinak a lépe?
Dva lidi na takto velký problém je hodně málo. Já bych se tedy o Úsvit příliš neopíral. Musíme si dle mého názoru pomoci především sami. Řešení kriminality a boj se zločinem je na policii, ale na nás je prevence, předcházení zločinnosti, výchova lidí ke slušnosti a úctě k zákonu. To musí být naše priorita a priorita tohoto města.

Gabriela Doušová

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail