Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Informace pro pořadatele kulturních, sportovních, prodejních či reklamních akcí v Rumburku

1.         Vyzvednout tiskopisy na úseku školství, kultury a tělovýchovy (budova „C“ – 3. patro)  Oznámení – podklad k místnímu poplatku ze vstupného – z druhé stran tiskopisu je OZV č. 7/2010 (tiskopis i OZV č. 7/2010 lze stáhnout z webových stránek města – odbor II. místostarosty – ŠKOLSTVÍ. Případně vyzvednout i tiskopis – Ochranný svaz autorský (OSA) dle druhu hudební produkce (živé veřejné hudební produkce, diskotéka) – lze i přímo vyplnit na webových stránkách OSA.

2.         Vyplnit tiskopis pro OSA + přidat seznam skladeb a zaslat na adresu v záhlaví tiskopisu. OSA udělí souhlas s užitím skladeb a vypočte poplatek za užití těchto děl.

3.         Druhý tiskopis – Oznámení – podklad k místnímu poplatku ze vstupného, vyplnit a donést nejdéle do 7 dnů před pořádáním kulturní, sportovní, prodejní či reklamní akce na Městský úřad Rumburk, úsek ŠKTV, 3. patro budovy C. Tiskopis se vyplňuje vždy, i když nevznikne poplatková povinnost. Pokud nevzniká poplatková povinnost, je pořadatel povinen tuto skutečnost písemně doložit.

4.         Pracovník úseku ŠKTV vypočte poplatek ze vstupného (15 – 20 % dle OZV  č. 7/2010 dle druhu produkce). Poplatek se platí hotově v pokladně města, případně převede na účet města nejdéle do 15 dnů po skončení akce.

5.         Změna v oznamovací a poplatkové povinnosti je v souvislosti se změnou daňového zákona a zákona o místních poplatcích a schválením nové obecně  závazné vyhlášky města č. 7/2010, která je účinná dnem 1. 1. 2011.

Podrobnější informace získáte na tel. č. 412 356 320
Odbor II. místostarosty – úsek školství, kultury a tělovýchovy

Tisk Tisk | E-mail E-mail