Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Loretánská kaple s ambitem v Rumburku

Akce pro veřejnost v roce 2013

Výstavy v ambitu

 • 1. 12. 2012 – 2. 2. 2013, Betlémy dětí z mateřských a základních škol z Rumburku a okolí
 • 6. 2. – 22. 3. 2013, Poutní místa Šluknovska, česko-německá výstava o šesti poutních místech Šluknovského  výběžku ve fotografiích Jiřího Stejskala, připravila Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk
 •  26. 3. – 31. 5. 2013, Drobné sakrální památky Šluknovského výběžku a Horní Lužice, devadesát křížků a kapliček v příbězích a fotografiích, vernisáž česko-německé putovní výstavy v úterý 26. 3. 2013, připravil Josef Rybánský a Kruh přátel muzea Varnsdorf, více na muzeum.varnsdorf.cz
 • 5. 6. – 29. 6. 2013, Lesní řemesla v Českém Švýcarsku, připravila Natalie Belisová a Správa Národního parku České Švýcarsko, více na www.npcs.cz
 • červenec – srpen 2013, Fotografie z cest, ohlédnutí P. Petra Vacíka SJ, farního vikáře Akademické farnosti Praha za desetiletým putováním Evropou a Amerikou
 • srpen – září 2013, Zničené židovské památky severních Čech 1945–1989, česko-německá výstava fotografií a dobových dokumentů, připravila Společnost pro obnovu památek Úštěcka, o.s., více na www.pamatky-ustecko.cz
 • 2. 10. – 31. 10. 2013, Náhrobníky, sochy a hřbitovy Šluknovska, výstava fotografií Světly Černíkové
 • 2. 11. – 30. 11. 2013, Zapomenutí hrdinové, putovní výstava o německých odpůrcích nacismu v českých zemích, připravilo Muzeum města Ústí nad Labem, více na www.zapomenutihrdinove.cz

Kulturní akce

 • úterý 15. 1. a 29. 1. 2013, 18.00 – 19.00 hod., Zimní večerní prohlídky Lorety při svíčkách a s vůní svařeného vína, komentovaná setkání s historií za doprovodu duchovních písní
 • duben – říjen 2013, Expozice církevního umění Šluknovska, slavnostní otevření expozice ve vstupní budově Lorety v dubnu 2013, komentované prohlídky expozice s průvodcem
 • pátek 17. 5. 2013, 20.00 – 23.00 hod., Loretánská noc 2013, hudební vystoupení, výtvarné dílny pro děti a čtení regionálních pověstí, pořádá se v rámci Festivalu muzejních nocí 2013
 • úterý 2. 7., 23. 7., 20. 8. a 27. 8. 2013, 20.00 – 21.30 hod., Večerní prohlídky Lorety a kostela sv. Vavřince při svíčkách, komentovaná setkání s historií doprovázená varhanní hudbou
 • sobota 27. 7. a 3. 8. 2013, od 15.00 hod., Divadelní pohádky pro děti, na nádvoří Lorety
 • sobota 14. 9. 2013, 10.00 – 17.00 hod., Loretánské slavnosti 2013, slavnost výročí posvěcení loretánské kaple, celodenní hudební a divadelní program pro děti a rodiče, hudební vystoupení, výtvarné dílny a zpřístupnění běžně nepřístupných prostor, pořádá se v rámci Dnů evropského dědictví
 • sobota 30. 11. 2013, Zahájení adventu 2013, prezentace nově restaurovaných prostor v Loretě

Církevní akce

 • od 29. 1. 2013 každé poslední úterý v měsíci od 15.00 hod. mše svatá v loretánské kapli
 •  sobota 3. 8. 2013, 10.00 – 17.00 hod., Odpustková církevní slavnost Porciunkule, pouť k Panně Marii Andělské, výstava fotografií a koncert vážné hudby
 •  sobota 14. 9. 2013, od 17.00 hod., Pobožnost na Svatých schodech

Koncerty v kostele sv. Vavřince

 • prosinec 2013, Roráty ve Svaté chýši, staročeské adventní mariánské písně
 • neděle 22. 12. 2013, 16.30 hod., Adventní koncert sboru Šenováček a Tyršovské zvonky, předání betlémského světla
 • čtvrtek 26. 12. 2013, 17.00 hod., J. J. Ryba: Česká mše vánoční, účinkuje Vilémovský chrámový sbor za doprovodu hudebníků Šluknovského výběžku
Tisk Tisk | E-mail E-mail