Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Novinky v rumburské Loretě

Zhruba stejný počet návštěvníků jako v předchozím roce navštívil rumburskou Loretu. Do celoročně přístupného barokního skvostu severních Čech si v roce 2012 našlo cestu na 7400 návštěvníků. Převažovali návštěvníci z České republiky a Spolkové republiky Německo. Z exotických dálek přijeli turisté například z Ugandy či Japonska.

Po dlouhých desítkách let se zájemci mohli poprvé seznámit s nově restaurovanou poutní kaplí Svatých schodů z roku 1770 a pokračující obnovou dekorativní výmalby křížové chodby. Velký zájem veřejnosti vzbudila výstava o zničených kostelech severních Čech v ambitu Lorety. Vyhledávané byly letní večerní prohlídky. Z novinek pro rok 2013 je možno zmínit návrat pravidelných mší svatých do Lorety. Konat se budou ve Svaté chýši vždy poslední úterý v měsíci od 15.00 hodin. Na jaře bude zpřístupněna rovněž Expozice církevního umění Šluknovska ve vstupní budově Lorety. Loretu v Rumburku spravuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

V roce 2013 je připravena řada doprovodných kulturních akcí. V úterý 15. ledna a 29. ledna od 18.00 hodin pokračují podvečerní zimní prohlídky Lorety při svíčkách a s vůní svařeného vína. Premiérová zimní novinka se osvědčila, pro velký zájem návštěvníků ze Saska se prohlídky konají v češtině i němčině. Poté se netradiční komentované prohlídky Lorety a kostela sv. Vavřince uskuteční opět v červenci a srpnu. Doprovázet je bude varhanní hudba a zpěv. K tradičním akcím patří Loretánská muzejní noc, která se uskuteční v pátek 17. května, a Loretánské hudební a divadelní slavnosti v sobotu 14. září.

V ambitu Lorety se v roce 2013 představí řada výstav. Prezentaci dětských betlémů vystřídá 6. února výstava fotografií poutních míst Šluknovska. „V úterý 26. 3. 2013 zahájíme rozsáhlou česko-německou výstavu fotografií s příběhy křížků a kapliček ve Šluknovském výběžku a v Horní Lužici, kterou připravuje Kruh přátel muzea Varnsdorf,“ uvedl loretánský průvodce Martin Zimmer. Do ambitu rumburské Lorety bude na přelomu srpna a září zapůjčena i rozsáhlá česko-německá putovní výstava Zničené židovské památky severních Čech 1938-198. V listopadu pak výstava Zmizelí hrdinové o německých odpůrcích nacismu v českých zemích, připravená Muzeem města Ústí nad Labem.

„V letošním roce se více zaměříme na dětské návštěvníky. V létě se mohou těšit na loutková divadelní představení. Při Loretánských slavnostech v sobotu 14. září představíme nově vzniklé česko-německé informační materiály. Určeny budou dětem z mateřských a základních škol. Hravou formou se díky nim dozví podrobnosti o historii, architektuře a zajímavostech rumburské Lorety. Materiály je při rodinných prohlídkách či exkurzích pro školy seznámí s loretánskou legendou, životem Svaté rodiny či poselstvím církevních svátků – Velikonoc a Vánoc,“ vysvětlil páter Jozef Kujan. Ve spolupráci s rumburskými školáky bude nastudována téměř sto let stará česká a německá pastorální hra, která se na Rumbursku hrávala o vánočních svátcích. Uvedena bude o letošních Vánocích.

Informace o akcích v rumburské Loretě se zveřejňují na www.rumburk.farnost.cz a www.poutni-mista-sluknovsko.cz.

Klára Mágrová

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail