Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Přeshraniční dohoda spěje po třech letech k podpisu

Rumburk • Dohoda o spolupráci mezi městy Rumburk, Varnsdorf, Seifhennersdorf a Groβschönau spěje po třech letech vyjednávání k podpisu. Toto ujednání by mělo pomoci všem čtyřem městům řešit jejich společné projekty a sousedské problémy.

„Všechna tato čtyři města spolu bezprostředně sousedí a historicky tvoří urbanizované území. Díky společné poloze, demografickému vývoji, nedostatku financí, ale i díky konkurenci ze strany dalších regionů máme podobné úkoly a problémy. Je tedy logické, že usilujeme navzájem o spolupráci, abychom těmto problémům čelili společně a jednotně,“ uvedl místostarosta Rumburku Darek Šváb.

Vzájemná spolupráce čtyřměstí se bude týkat osmi oblastí, zejména ochrany přírody a životního prostředí, regionálního rozvoje, školství a práce s dětmi a mládeží, kultury, turismu a sportu. Na okraji zájmu nezůstávají ani senioři. Podle dohody by se měla zvýšit spolupráce mezi jednotlivými zařízeními a organizacemi, které o seniory pečují. Důležitým bodem smlouvy je i přeshraniční spolupráce v oblasti požární ochrany a bezpečnosti. Cílem je zajistit spolupráci a součinnost hasičských sborů při zabezpečování ochrany obyvatel při mimořádných událostech, jako jsou živelní katastrofy, povodně, ničivé požáry a podobně. V rámci dohody je také akceptován požadavek na zajištění vzájemné výměny informací při konání akcí, které mohou mít negativní přeshraniční dopad, jako je například konání technopárty, demonstrací a podobně.

Základem navrhované spolupráce je komunikace a výměna informací na všech úrovních, a to nejen mezi zájmovými subjekty, ale i mezi jednotlivými radnicemi. Ty by se měly navzájem informovat například o vývoji a tendencích komunální politiky, měly by si navzájem zveřejňovat informace v obecních médiích, vytvářet vícejazyčné publikace a podobně.

Vedení všech čtyř měst by se měla pravidelně setkávat, a to minimálně jednou ročně, a v případě potřeby by měly být zřizovány společné pracovní skupiny nutné k řešení konkrétních problémů. První setkání čtyřměstí se bude konat již v tomto roce v Seifhennersdorfu. O rok později bude hostitelem Varnsdorf, poté Groβschönau a na Rumburk přijde řada až v roce 2016.

S návrhem na uzavření dohody o spolupráci přišla německá strana již v roce 2009, ale její první podmínky byly pro českou stranu neakceptovatelné. Jednání o podobě smlouvy se vlekly více než dva roky. Od února minulého roku přešel tento úkol na místostarostu Rumburku Darka Švába, kterému se po několika jednáních podařilo najít shodu s německou stranou a je současně i autorem textu vyjednané dohody.

Teprve teď vše spěje k jejímu uzavření. Slavnostní akt by se měl uskutečnit začátkem února v Domě kultury Střelnice Rumburk. Konečný návrh dohody byl už schválen všemi čtyřmi zastupitelstvy jednotlivých měst.

gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail