Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburk snížil ceny za svoz a zneškodňování odpadu

popelnice

Rumburk • Rumburští občané zaplatí od ledna za svoz a zneškodňování komunálního odpadu o 15 % méně. Pocítí to ti, kteří platí za popelnice a kontejnery.

Od léta minulého roku probíhalo na rumburské radnici prověřování oprávněnosti a správnosti účtování nákladů a příprava nové vyhlášky, která měla zejména lépe postihovat neplatiče. V září se problematikou odpadového hospodářství zabývali rumburští zastupitelé. Tehdy dokonce při svém jednání diskutovali o tom, co by přinesla změna systému shromažďování, sběru, třídění a odstraňování komunálního odpadu ze stávajícího smluvního systému úhrady na systém poplatkový.

V listopadu byly zastupitelům pro přehlednost předloženy tři možné zákonné varianty systému odpadového hospodářství, a to i s jejich klady a zápory. Zastupitelé se většinově shodly na zachování stávajícího systému. Z jednání zastupitelstva dále vyplynulo vytvoření pracovní skupiny, jejímiž členy se stali i zástupci SBDO Průkopník, která měla za úkol navrhnout pro Rumburk nejoptimálnější řešení v oblasti odpadového hospodářství.

Na prosincovém jednání zastupitelstva předložila rada města na základě projednání této skupiny nový ceník, který o 15 % snížil cenu za svoz a zneškodňování směsného komunálního odpadu a líbil se i většině zastupitelů. Stávající smluvní systém zůstal zachován, avšak zároveň se začalo pracovat na odstranění jeho nedostatků a zlepšení současného stavu. Například na sídlišti V Podhájí a v centru města přibude dalších dvanáct separačních hnízd kontejnerů, počty sběrných nádob u panelových domů budou optimalizovány podle skutečné potřeby nájemníků domů, bude zavedena jednotná sazba za likvidaci jednoho litru komunálního odpadu na 45 haléřů. Jinak se bude řešit i likvidace černých skládek na území města a největší změny se dotkly sběrného dvora.

„Při kontrole hospodaření sběrného dvora, která probíhala od léta minulého roku, jsme zjistili závažná pochybení snad ve všech směrech. Vyvodili jsme z toho důsledky, které mají za následek i personální změny na odboru komunálních věcí, ale řešíme zejména výkon našeho provozovatele sběrného dvora, a to tak, že na něj připravujeme nové výběrové řízení. Řešení ale jistě neunikne ani nedávná minulost. To, jakým způsobem, bude záležet hlavně na přístupu zástupců provozovatele,“ uvedl místostarosta Darek Šváb.

Narovnání hospodaření ve sběrném dvoře by mělo městu ročně ušetřit významnou částku. „To nám umožnilo změnit i platební politiku ve sběrném dvoře, takže jsme si mohli dovolit zrušit manipulační poplatek ve výši 100 Kč a občané Rumburku budou mít jednou ročně možnost vstupu do dvora s velkoobjemovým odpadem do dvou set kilogramů zdarma. Další kilogramy navíc budou zpoplatněny pěti korunami za kilo odpadu,“ dodal Darek Šváb.

„Naší snahou je mít město čisté, přitom na odvoz komunálního odpadu nedoplácet horentní sumy a zároveň nezatěžovat občany města poplatky nad únosnou míru,“ uzavírá Šváb.

-r-

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail