Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Hejtman Oldřich Bubeníček zahájil spanilou jízdu po Ústeckém kraji

Jeho první cesta vedla do Šluknovského výběžku

hejtman

Vedení Ústeckého kraje v čele s novým hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem zahájilo v Rumburku v úterý 29. ledna svou poznávací cestu po Ústeckém kraji. Společného setkání s nejvyšším představitelem kraje se v Rumburku zúčastnili i starostové Šluknovského výběžku.

Starostové hodnotili velmi kladně činnost policie v regionu a konstatovali, že z hlediska bezpečnosti se podařilo situaci stabilizovat.

„Nestává se často, aby starostové děkovali policii, ale v tomto případě je to jistě zasloužené. Nesmíme ovšem zapomínat na činnost samospráv, bez které by problematiku sociálního vyloučení nešlo řešit. Na příkladu Šluknovska se ukazuje, jak je důležitá komunikace a spolupráce. Cením si práce všech, kteří se na kladném vývoji podílejí,“ zhodnotil situaci hejtman Oldřich Bubeníček.

Policejní ředitel Landsfeld upozornil na problematiku výroby a distribuce drog, která se výběžku také dotýká. Pro policii je toto téma prioritou letošního roku. Na to radní pro sociální oblast Martin Klika přislíbil, že také ze strany kraje se na drogovou otázku zaměří pozornost v podobě podpory terénních sociálních služeb.

Starosty potěšila informace z Úřadu práce, že jsou připravené finanční prostředky z Evropského sociálního fondu na veřejně prospěšné práce určené pro dlouhodobě nezaměstnané. Další informace o možnostech čerpání dotací na záležitosti související s bojem se sociálním vyloučením obdrželi od Agentury pro sociální začleňování.

Hejtman Bubeníček a radní Klika závěrem konstatovali, že přestože situace na Šluknovsku zejména z důvodu malé možnosti pracovního uplatnění nebude asi nikdy ideální, v současné době je zásluhou spolupráce samospráv a úřadů stabilizovaná a klidná. Další jednání budou následovat.

Pracovního setkání se také zúčastnil ředitel Krajského ředitelství Policie ČR Tomáš Landsfeld, ředitel Úřadu práce Radim Gabriel, Markéta Skočovská z vládní Agentury pro sociální začleňování a předseda Výboru pro národnostní menšiny Pavel Vodseďálek.

-r-

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail