Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Kde pomáhá »kuře«

Násilí do vztahu nepatří

Intervenční centra v systému pomoci obětem domácího násilí

Zažíváte násilí ze strany blízké osoby? Partnera, partnerky, dítěte, vnuka? Je Vám vyhrožováno? Jste pod neustálou kontrolou, co děláte, kde se pohybujete, s kým mluvíte? Znáte ve svém okolí, rodině někoho, kdo je ponižován, urážen, fyzicky napadán? Kdo žije ve strachu, je citově vydírán? Instituce, na které jste se obrátili, Vám pomoci nedokázaly? Chcete případně odejít a nevíte kam? Nemáte podporu druhých lidí? Nemáte dostatek peněz, abyste mohl, mohla svou situaci řešit? Hledáte bezplatnou právní pomoc?

Nikomu jsem o tom nic neřekla, styděla jsem se. Raději jsem se ostatním lidem vyhýbala, pokud jsem měla modřiny, schovávala jsem je nebo jsem si brala dovolenou… Dál to ale takhle dělat nemůžu. Dovolenou již nemám, nemám ani sílu na to, abych se mohla starat o děti. Musím být stále ve střehu, abych neudělala něco, co mi manžel později nebo hned vyčte, za co mě bude urážet, a to i před dětmi. Starší syn se zhoršil ve škole, je nedůtklivý, občas se mi zdá, že je zlý i na sestřičku…Bydlím na malém městě, kde se všichni známe, nechci nikoho se svými problémy obtěžovat….

Intervenční centrum občanského sdružení Spirála nabízí od roku 2009 ve Šluknovském výběžku pomoc a podporu osobám, které zažívají násilí ve vztahu, a to nejen ze strany partnera, partnerky, ale i zletilého či nezletilého dítěte, vnuka…, ze strany osoby, se kterou sdílí společné obydlí.

Zeptali jsme se Mgr. Martiny Vojtíškové, vedoucí zařízení, jakou pomoc obětem domácího násilí poskytuje toto centrum?

Intervenční centrum nabízí zdarma osobám ohroženým bezpečný prostor pro sdělení potíží, morální a emocionální podporu, pomoc při hledání řešení složité životní situace, problému, asistenci při vypracování písemných právních podání (návrhy na předběžná opatření, rozvod, trestní oznámení, úprava péče o děti), rady s řešením majetkoprávních záležitostí (bytová otázka), podporu při kontaktech s Policií ČR, přestupkovou komisí, pomoc při zajištění krizového, azylového nebo utajovaného bydlení, zprostředkování případné další pomoci navazujícími službami.

Kdo může o pomoc centra požádat?

Kdokoli, kdo se cítí být ohrožen ze strany blízké osoby, ať je to partner, dítě, senior…. O pomoc intervenčního centra může požádat nejen osoba, v jejíž rodině došlo k vykázání násilné osoby ze strany Policie ČR, ale i osoba, která z různých důvodů nedokáže sama čelit fyzickému nebo psychickému násilí, nenašla zatím odvahu kontaktovat Policii ČR, či pokud násilí v rodině bylo zatím řešeno pouze jako přestupek proti občanskému soužití. Domácí násilí je v mnohých případech trestným činem, a proto pomoc a ochrana oběti a jejích dětí je důležitá.

Sdělovat problém, jakým je násilí ve vztazích, může být pro mnohé velmi těžké. Jak vypadá první setkání s člověkem, který vás vyhledá?

Při první návštěvě zůstává klient často v anonymitě, přichází, aby se zeptal, zda to, co ve vztahu zažívá, je násilí, často jde o první známky psychického násilí – urážky, vyhrožování, nadávky… Především mapujeme, jaké násilí, v jakých intervalech se odehrává, jak veliké je riziko ohrožení, kdo všechno může být násilníkem ohrožován… S klientem probíráme kroky, které již na svou ochranu učinil a které zatím z různých důvodů k bezpečí nepřispěly. Připravujeme jiná řešení, v případě potřeby oslovujeme instituce, které mohou k bezpečí přispět: je možné například požádat bezplatně ve zkrácené lhůtě soud o zajištění ochrany návrhem na předběžné opatření, je možné požádat Policii ČR, aby zajistila bezpečí rodiny, děti a případně využila možnosti vykázat na omezenou dobu 10 dnů násilníka ze společného obydlí… Řešit násilí v rodině není pro zúčastněné vůbec jednoduché, spolu s bezpečím a ochranou života řešíme rovněž pomoc a podporu se zajištěním financí například mimořádnými dávkami, řešíme náhradní ubytování. Toto se děje ve spolupráci s úřadem práce, subjekty, která mají krizová lůžka, azylové ubytování.

V mnohých rodinách žijí děti, jejichž bezpečí by měl zajistit rodič. Jsou i děti Vašimi klienty? Jak postupujete v těchto případech?

Děti jsou skutečně v 70–80 procentech rodin, kde je otec nebo matka násilnou osobou, samy ohrožené nebo jsou svědky násilí mezi tatínkem a maminkou. Z hlediska zdravého vývoje dítěte je na místě, aby násilná osoba násilí zanechala – dobrovolně nebo pod tlakem opatření ze strany Policie ČR nebo soudu, ale rovněž i druhý rodič jako oběť v případech domácího násilí jednal tak, aby svému dítěti klid a bezpečí zajistil. Z tohoto důvodu je významné, že rodiči jako ohrožené osobě pomáhají nejen pracovníci intervenčního centra, ale i pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dítěte. Nezletilé dítě může samo vyhledat pomoc intervenčního centra nebo sociálního pracovníka městského úřadu, magistrátu.

V případě, kdy partner používá hrubé násilí, je zajištění násilníka a podání trestního oznámení asi správným krokem, jak ochránit sebe a děti.

Od roku 2007 může být osoba násilná dle nově platných zákonných podmínek vykázána ze společného bytu nebo domu na 10 dní, a to i tehdy, pokud mají v bytě hlášen trvalý pobyt či jsou vlastníkem bytu či nemovitosti. Násilník může být rovněž potrestán vězením. V momentě, kdy je ohrožená osoba rozhodnuta zastavit násilí v rodině, může se obrátit v místě bydliště na policii, pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dítěte a také na specializovaná pracoviště, jakým je Intervenční centrum.

Existuje nějaké dosud tabuizované téma v problematice domácího násilí, o kterém se moc nepíše, ale o čem by měla veřejnost, tedy i potenciální oběti domácího násilí, vědět?

Problematika domácího násilí je specifická tím, že ohrožená osoba díky manipulaci partnera ztrácí schopnost vidět vztah a sebe objektivně. Domnívá se, že na vině všech problémů je ona sama. Tento pocit je umocněn i tím, že agresivní partner naopak na veřejnosti vystupuje jako vzorný manžel, rodič, pracovník. Není totiž pravda, že příčinou násilí je alkohol partnera či nižší společenský status. Mýty, které ve společnosti stále přetrvávají, jsou rovněž důvodem, proč osoba zažívající domácí násilí zůstává se svým problémem sama, opakovaně se k partnerovi vrací. Pokud chce kdokoli osobě ohrožené pomoci – ať již odborník, či někdo z okruhu blízkých osob, měl by být velmi trpělivý, citlivý a zvažovat všechna rizika ohrožující život oběti a jejich dětí.


Kam se obrátit o pomoc? Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, o. s. Spirála, Ústecký kraj
Pracoviště Rumburk, Máchova ulice, budova nádraží ČD v Rumburku, pondělí až čtvrtek dle domluvy od 10.00 do 14.00 hodin. Tel. pro objednání: 475 511

 

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail