Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Numerologie

Stanovisko ředitelky Domu dětí a mládeže Rumburk k článku, který byl zveřejněn ve čtvrtek 24. ledna 2013 v Rumburských novinách:

Vážený pane rodiči,

v případě vyskytnutí se jakéhokoli problému týkajícího se chodu Domu dětí a mládeže Rumburk upřednostňuji osobní jednání, zvlášť, když vy to k nám do domečku máte opravdu kousek. Zvolil jste vyjádření prostřednictvím místního média, já váš způsob vyjádření respektuji a touto cestou i já vám odpovím:

1) Dům dětí a mládeže nabízí každý rok na 50 zájmových útvarů různého zaměření pro děti a mládež. Zájmové kroužky proto, že si každý vybere dle svého zájmu. Je to dobrovolné rozhodnutí rodiče i dítěte a je zcela na zvážení rodiče, zda je právě ten který kroužek pro jeho dítě vhodný. Zájmové útvary vedou odborníci i obyčejní dospěláci. Snaží se dětem předat své znalosti, dovednosti a já si těchto lidí nesmírně vážím a touto cestou jim děkuji.

2) Ve druhé polovině školního roku jsme chtěli otevřít zájmový útvar numerologie pro děti od 13 let a se zápisným 200 Kč. V této částce, jako v každé jiné, jsou zohledněny náklady na tento kroužek – mimo provozních nákladů i náklady materiální. Hrubým výpočtem při době trvání kroužku do poloviny června vychází 1 hodina týdně na 10 Kč. Rovněž se v tomto kroužku, jako i v ostatních, pracuje podle vzdělávacího plánu, kde jsou zpracovány kompetence a výstupy v rámci obsahu každého zájmového útvaru, obsah a plán je zpracován tak, aby byl pro účastníky zajímavý, zábavný a obsahem plánu v kroužku numerologie není v žádném případě propagace náboženství. A teď se pokusím vysvětlit velmi stručně, co to je numerologie vůbec – je to učení o významu čísel našeho data narození – tímto učením se zabýval v naší historii i Pythagoras a s jeho systémem významu i kvalitou jednotlivých čísel se pracuje dodnes. Toto umění je známo z dob Babylonu, Egypta i Indie. Datum narození nám může ledacos napovědět o naší osobnosti a ve spojení s čísly v datu narození jiných lidí pomáhá nalézt to, co nás spojuje, i to, v čem jsme jiní – citováno z dostupných informací na internetových portálech. Je to filozoficko-psychologická nauka, jež vede k sebepoznání, a ne všichni se s touto naukou ztotožňují. Tedy z mého pohledu nic nebezpečného pro 13leté účastníky. Numerologie není v žádném případě náboženská praktika a ani není veřejností tak vnímána. Kroužek se nenaplnil, a tudíž neotevřel!

3) Co to je sekulární neutralita ve školství? Velmi stručně – je to mimo jiné tolerance a otevřenost.

Dům dětí a mládeže se za pomoci externích pracovníků právě o toto u dětí a mládeže, ale i dospělých, snaží. Je na každém z nás, tedy i na rodičích, do jakého kroužku jeho dítě bude chodit. Uvítáme každého rodiče, který se přijde poradit o vhodnosti kroužku pro své dítě, seznámíme ho s náplní kroužku a podáme charakteristiku vedoucího, zkrátka se snažíme rodiči podat vyčerpávající informace. Přijďte i vy, ráda vás v našem zařízení uvítám a třeba vás jako rodiče zaujme nějaký jiný kroužek z naší nabídky.

Helena Švábová
ředitelka DDM

Tisk Tisk | E-mail E-mail