Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Tradice koordinačních porad v Rumburku pokračuje

Rok 2012 byl, co se týká kriminality na Šluknovsku, lepší, než ten předchozí. Shodli se na tom krajské policejní špičky s představiteli rumburské, jiříkovské a starokřečanské radnice.

První letošní velká koordinační porada mezi Policií ČR a vedením města Rumburk se konala 22. ledna na rumburském policejním oddělení. Pozván byl také starosta Starých Křečan František Moravec, Jiříkov zastupoval místostarosta Miroslav Horák.

Jediným tématem setkání byl vývoj kriminality na Rumbursku v předchozích letech a výhled na nejbližší měsíce.

„Loňský rok byl lepší než ten předchozí ve všech sledovaných ukazatelích,“ zhodnotil situaci Daniel Plechatý z Krajského ředitelství Policie ČR. „Od srpna loňského roku zaznamenáváme výrazný pokles kriminality v Rumburku a celém jeho okolí. Zásluhu na tom má nejen skvělá práce místní policie, ale také soud v Děčíně, který vyhověl téměř všem návrhům na vazbu a nám se tak podařilo region vyčistit od těch, kteří zde nejvíce škodili,“ zdůraznil Plechatý.

Jeho slova potvrdil i vedoucí rumburských policistů Josef Hýbl: „Začátkem roku 2012 jsme změnili systém služeb, což nám umožnilo postavit více mužů do ulic, a již v pololetí se projevily pozitivní výsledky tohoto opatření. Druhá polovina roku účinnost tohoto postupu potvrdila,“ vysvětluje Hýbl.

Efektivita rumburského modelu je natolik výrazná, že tento systém služeb v letošním roce zavádějí i jiné policejní služebny na kraji, například jako první ve Varnsdorfu.

Podle Josefa Hýbla bylo v loňském roce na Rumbursku spácháno o 111 trestných činů méně než v roce předchozím, a z hlediska objasněnosti obsadili rumburští policisté první místo na Děčínsku.

Jediná kolonka, která zaznamenala zvýšený počet údajů, jsou přestupky. „To je ale pozitivní věc,“ vysvětluje Daniel Plechatý. „Jakmile se postaví do ulic víc policistů, tak víc vidí, víc jednají a zachytí více přestupků, než kdyby byli na služebnách a věnovali se nutné agendě. Takže tento výsledek nelze hodnotit jako zvýšenou činnost lidí, kteří porušují zákon, ale naopak jako zvýšenou činnost lidí, kteří zákon chrání,“ uzavřel Plechatý.

Rumburští si pochvalují vzájemnou spolupráci
Pravidelné koordinační porady se na rumburské radnici konají každý týden od srpnových událostí z roku 2011. A právě tato spolupráce města s policií přináší své plody. „Dnes už tyto schůzky nejsou jen formální výměnou informací, ale nyní již společně plánujeme strategii boje proti kriminalitě v Rumburku. Ukázalo se, že to funguje především ve vypjatých situacích, jako je například amnestie prezidenta,“ zdůraznil rumburský místostarosta Darek Šváb. V druhé polovině loňského roku se těchto schůzek začal pravidelně zúčastňovat i starosta Starých Křečan František Moravec, letos přijal pozvání i Jiříkov. „Sousední obce měly pocit, že úspěch našeho tažení proti kriminalitě spočívá v tom, že ji vytlačujeme do jejich katastrů. Proto jsme je přizvali na naše jednání, abychom tuto strategii mohli plánovat společně a abychom jim mohli poskytnout naše zkušenosti. Naší snahou není totiž vytlačit kriminalitu do jiných měst, ale chceme ji vymístit z celého Šluknovského výběžku,“ vysvětluje Darek Šváb.

Spolupráci s městy si pochvalují také rumburští policisté. „Musím vyzdvihnout skvělou spolupráci s rumburskou radnicí v rámci koordinační dohody, a především bych pochválil spolupráci s přestupkovou komisí města Rumburk,“ zdůraznil Josef Hýbl, který se také vyjádřil na adresu městských strážníků. Spolupráci s jiříkovskou městskou policií vyhodnotil jako velmi slušnou, spolupráci s rumburskými strážníky jako standardní.

Situace v dopravě nejlepší za poslední roky
„Pokles dopravních přestupků je za poslední rok razantní,“ uvedl Martin Votrubec z Dopravního inspektorátu Děčín. „V loňském roce jsme evidovali na Děčínsku jen jednu dopravní nehodu se smrtelným zraněním. Průměrně na okresních silnicích při autonehodách zemře čtrnáct lidí, nejhorší situace byla v roce 1995, kdy evidujeme 27 obětí dopravních nehod. V roce 2011 bylo při dopravních nehodách těžce zraněno 55 lidí, o rok později to bylo již jen 30 osob. Letošní rok však rekord nevytvoří, již teď máme dva mrtvé mladé lidi a můžeme jen doufat, že jich už nebude víc,“ uzavírá Martin Votrubec.

Největší potíže podle dopravní policie způsobují na silnicích okresu Děčín chodci, cyklisté a lesní zvěř.

 Drogy – největší bolest Šluknovska
„Naším největším problémem je bujná drogová scéna na Šluknovsku a byli bychom rádi, kdyby se nám všem tuto situaci podařilo dostat pod kontrolu,“ apeloval místostarosta Darek Šváb a nabídl policii spolupráci: „Nemůžeme suplovat práci policie, ale můžeme hodně pomoci v rámci naší městské policie. Plánujeme zvýšenou preventivní činnost, přednášky na školách, práci s mládeží,“ dodal. Daniel Plechatý z krajského policejního ředitelství přiznal, že řešení problematiky drog je prioritou pro celý Ústecký kraj. „Zavedli jsme nadstandardní dohled nad celým územím, rozšířili jsme spolupráci s německými kolegy, potíráme distribuci drog, které nejsou určeny pro místní trh, ale likvidujeme i trh český, distribuční sítě, varny i pěstírny,“ zdůraznil a dodal, že hodně by mohli pomoci i občané. „Je důležité, aby sledovali, jestli se kolem opuštěných domů a objektů v jejich blízkosti nezvýšil podezřelý ruch. Praxe je taková, že pěstitelé většinou koupí nebo si pronajmou nějaký opuštěný objekt a začnou se stavebními úpravami. Chvíli je kolem stavební rozruch, ale jakmile je stavba dokončena a pěstírna se rozjede, všechno rázem utichne a kolem domu je klid. Proto přivítáme od občanů jakékoliv poznatky o takovém dění, které sice v devíti případech z deseti nemusí nic znamenat, ale podesáté se díky pozornosti lidí podaří odhalit rozsáhlou trestnou činnost,“ zdůraznil Plechatý.

Přicházejí noví lidé
Místostarostka Alena Winterová představila při koordinační poradě nového pracovníka pro prevenci kriminality Jiřího Gajdoše, který se stane součástí Městské policie Rumburk, ale také nově vzniklé Komise pro prevenci kriminality při Radě města Rumburk, a hlavně nového ředitele Městské policie Rumburk Václava Němečka. Ten přislíbil, že jedna z prvních věcí, kterou udělá, jakmile se seznámí se situací u městské policie, bude schůzka s vedoucím rumburských policistů Josefem Hýblem. „Kvalitní spolupráci mezi námi dvěma a našimi lidmi vidím jako nezbytnou,“ řekl nový ředitel rumburských strážníků.

Jiříkovské problémy
Největší problémy s kriminalitou na Rumbursku má čtyřtisícový Jiříkov. „Máme zde silnou romskou komunitu a část těchto lidí se živí nepoctivě. Od německých policistů máme informace, že tam naši lidé chodí krást. My zas víme, že Němci tyto lidi využívají, nakládají jim na vozíky druhotné suroviny, aby je zpeněžili v našich sběrnách, ale přitom jim tam přihodí i pytle s běžným odpadem, za který by u nich museli platit velké částky a který pak končí na černých skládkách v našem městě. Těch už je u nás patnáct,“ stěžuje si místostarosta.

Jeho další trápení je i s vykradači opuštěných domů. „Domy chalupářů, kteří sem jezdí méně často a nepravidelně, se stávají vítanou kořistí zlodějů. Nejdříve si odnesou vše, co v domě najdou, pak začnou dům rozebírat a když chalupář přijede po zimě na svou chalupu, zjistí, že z ní má jen ruinu. Pak už je pozdě s tím něco dělat a honit pachatele,“ vysvětluje Miroslav Horák. Jistou nadějí pro Jiříkov je dohoda jiříkovských strážníků s rumburskými policisty o společných hlídkách. „Snad se nám podaří zvrátit tuto nepříznivou situaci,“ doufá jiříkovský místostarosta.

Co bude dál
Velkou nejistotu v přítomných vzbuzuje prezidentská amnestie ze začátku tohoto roku. „Nemáme přesná čísla, kolika lidí se amnestie týkala a kolik jich přišlo na Šluknovsko. Odhadujeme, že jich je padesát až osmdesát. Ale do této chvíle jsme nezaznamenali žádný trestný čin, který by souvisel s někým z amnestovaných,“ vysvětluje Daniel Plechatý, ale zároveň přiznává, že tento stav nemusí dlouho vydržet. „Uvidíme, co se bude dít, až se oteplí. Řada z nich je drogově závislých, jsou i tací, kteří by se chtěli živit poctivě, ale v tomto regionu nenajdou práci a pak snadno sklouznou zpátky na šikmou plochu. Zatím nelze odhadovat, jak se v tomto směru bude kriminalita ve Šluknovském výběžku dál vyvíjet,“ uzavřel diskuzi Daniel Plechatý.

gdo

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail