Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Ještě k numerologii na půdě DDM

Vážená paní ředitelko, jsem si vědom toho, že veřejné řešení dané otázky je pro vás nepříjemné a že dopisování si přes RN má své nedostatky. Rád bych vás ale ujistil, že jsem k veřejné diskusi na toto téma v žádném případě nepřistoupil z osobních důvodů. Vždyť se ani neznáme a já k něčemu takovému nemám žádný důvod. Jsem ale přesvědčen, že téma se týká celé veřejnosti a je natolik důležité, že nemá být řešeno ve vaší kanceláři mezi čtyřma očima. Svou odpověď jste napsala velmi krásně, až idylicky – tolerance, otevřenost, dobrovolnost, profesionální přístup, výukový plán atd. atd. Vlastně není s čím nesouhlasit. Dokud jste se nedostala k numerologii. A upřesněme si to, protože o numerologii jako takovou ani nešlo – šlo o „předpověď budoucnosti podle data narození“ a o hinduistickou nauku o čakrách, čemuž jste se snad z jisté opatrnosti vyhnula a kritizovaný obsah kroužku doslovně neuvedla.

Vy nazýváte numerologii „uměním“ a odkazujete na „dostupné webové portály“ (když už, bylo by dobré uvést konkrétní odkazy). Jenomže to, co vy nazýváte „uměním“, jiní (včetně mě) nazývají šarlatánstvím. To, co „vaše“ portály nazývají „filozoficko-psychologickou naukou“, „mé“ portály nazývají okultní praktikou. Dovoluji si tvrdit, že již samotná skutečnost takto rozporných hodnocení daného jevu by pro vedení DDM měla být dostatečným důvodem pro odmítnutí takového kroužku. Mimochodem, naprosto nechápu, jak můžete napsat, že veřejnost numerologii vnímá tak či onak. Znáte mínění veřejnosti? Já nikoli.

Ve své dlouhé odpovědi jste se ale vlastně vůbec nedotkla podstaty problému. Pokusím se jej – podruhé a naposledy – pojmenovat a zároveň vám tak odpovědět na otázku, co to je sekulární charakter našich škol. Když věštkyně, tak i kněz či rabín. Jestliže hinduismus, pak i křesťanství, islám, židovství. Ne-li ty, pak ani hinduismus. Ne-li farář, pak ani vědma. Buď všem ano, nebo všem ne. Zařazení kroužku

numerologie do nabídky DDM toto „ne všem“ (tedy sekulární charakter vzdělávacích zařízení) zjevně porušilo. Chyba se stane. Svou polemikou jsem chtěl přispět k tomu, aby se neopakovala. Pokud jsem se vás v rámci ní nějak osobně dotkl, omlouvám se.

V. Drda

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail