O krásách delfíního plavání

Tištěné noviny 04/2013 | 11. 3. 2013 | Nezařazené

V Mostě se 26. ledna konaly první plavecké závody tohoto roku – Liga České republiky. Závodů se zúčastnili závodníci kategorií E, D, C z celých Čech, a závodili nejen sami za sebe, ale i za celý plavecký oddíl. Tři nejlepší oddíly z Čech pak v závěru roku poměří svoje síly se třemi nejlepšími oddíly z Moravy.

V Mostě byla nejlepší Eliška Radová, která vybojovala třetí místo na 100 m PP a na 50 m PP místo čtvrté, na šestém a sedmém místě skončila Klára Mazalová. Další, kdo vzbudil úžas, byl Petr Kodera, který některé časy zlepšil až o deset sekund, velké zlepšení se podařilo i Janu Krupovi. Výtečně plavali David Fanderlik, Ondřej Bartoš, Bára Koderová, Lucie Dušíková a Eliška Holešovská.

Jana Horáková

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2013/03/11/o-krasach-delfiniho-plavani/