Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburk hospodařil s přebytkem

Rumburští zastupitelé na návrh Rady města a finančního výboru vzali na vědomí informaci o hospodaření města v minulém roce.

Jak uvedl předkladatel zprávy místostarosta Darek Šváb, hospodaří město s pozitivním výsledkem.

Celkové saldo příjmy versus výdaje je oproti nastavenému rozpočtu o téměř čtrnáct milionů vyšší a dosáhlo celkové hodnoty 1,9 milionu korun. Zároveň nebyl čerpán revolvingový úvěr. Tento pozitivní výsledek je způsoben tím, že město nevyčerpalo část zálohy (necelých 13,5 milionu korun), kterou obdrželo od pojišťovny na povodňové škody.

Na druhou stranu město zaplatilo desetimilionovou částku společnosti SKANSKA, čímž definitivně uzavřelo vleklý a letitý soudní spor.

Dále město v loňském roce předfinancovalo tři dotační projekty, které měly být proplaceny již v roce 2012, a to ve výši přes pět milionů korun. Tyto peníze přibudou do rozpočtu města až v letošním roce.

Na bankovních účtech města je částka o více než tři miliony vyšší, než předpokládal loňský rozpočet. Tyto peníze budou zahrnuty do rozpočtu letošního.

Kromě šestitisícového sporného závazku nemělo město Rumburk ke konci minulého roku žádné neuhrazené závazky.

I přes velmi nepříznivý vývoj rozpočtových příjmů v roce 2012 se pohybuje ukazatel dluhové služby města Rumburk na úrovni pěti procent. Celková povolená hodnota je třicet procent.

Letošní rozpočet města nebude zatížen žádnými nedočerpanými dotacemi z minulých let.

Celkově lze konstatovat, že i přes celorepublikově negativní vývoj veřejných rozpočtů došlo v případě Rumburku k naplnění základního úkolu, a to zajištění plynulého chodu města a na něj navázaných subjektů, a to i při zachování rozpočtové stability. Jako velmi pozitivní lze hodnotit eliminaci maximálního možného plnění ze sporu SKANSKA, a to až ve výši 55 milionů korun, které by mělo na hospodaření a rozvoj města drastické dopady.

Negativně se v hospodaření města opět odrazily nižší daňové příjmy v oblasti sdílených daní oproti původnímu předpokladu, a nízké příjmy z vymáhání pohledávek z uložených sankcí odborem civilně a dopravně správním.

 -r-

Tisk Tisk | E-mail E-mail