Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburské zastupitelstvo ve zkratce

Ve čtvrtek 14. února se konalo v Městské knihovně v Rumburku letošní první zasedání Zastupitelstva města.

Zastupitelé mezi sebou přivítali nového člena Jana Sembdnera, který nastoupil do této funkce po odstoupivším zastupiteli Tomáši Veselém v závěru loňského roku.

Jan Sembdner složil slib zastupitele a jeho mandát tak byl potvrzen.

Místostarosta Darek Šváb představil zastupitelům přehled příjmů, výdajů a financování za uplynulý rok 2012. Dále zastupitelé schválili dotaci pro Římskokatolickou farnost Rumburk ve výši dvakrát sto padesát tisíc korun na restaurování stropních a nástěnných maleb v rumburské Loretě a na rekonstrukci střechy kostela svatého Vavřince. Souhlasili i s dotací dvanácti milionů korun pro Lužickou nemocnici a také odsouhlasili dotaci ve výši tři sta čtyřiceti tisíc korun rumburskému Klubu seniorů na provoz a zajišťování sociálních služeb v roce 2013.

Důležitým bodem programu bylo schválení nové Obecně závazné vyhlášky o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně nakládání se stavebním odpadem.

Základem tohoto opatření je rozšíření počtu sběrných stanovišť kontejnerů ze současných třinácti na čtyřiadvacet. Radnice si od tohoto kroku slibuje zapojení většího počtu občanů do systému a tím větší pořádek.

Zastupitelé schválili novou vyhlášku bez výhrad.

gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail