Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Střípky z rumburské kroniky

Začátky rumburského školství spadají do dávné doby před 440 lety. Roku 1573 je o rumburském školství první zmínka, první písemné zprávy. Schulmeistrem, tedy řídícím učitelem byl Petrus Zebiccer.

Škola vyhořela v roce 1744 a znovu, tentokrát zcela lehla popelem, roku 1748. Tehdy byl rumburským starostou pan Salomon, který z vlastních prostředků postavil roku 1764 školu novou. Uběhla léta, byl rok 1826 a s ním dvoutřídní obecná škola. V jedné třídě bylo ve dvou odděleních 419 žáků, ve druhé třídě 217. Vyučování s těmito počty žáků je těžké si představit. Možná se střídali, možná byli ukázněnější (o čemž lze pochybovat) než žáci současní, představa je skutečně těžká. V Aloisově byla krom toho roku ještě zimní škola.

Roku 1855 byla vystavena nová, šestnáctitřídní škola na dnešním Dobrovského náměstí, v sedmdesátých letech byly otevřeny školy na Frankenštejně na Krásnolipské ulici a v Aloisově na Jiříkovské ulici. Roku 1872 byla založena na Krásnolipské ulici dvoutřídní evangelická škola, která byla po první světové válce zcela zrušena.

Konečně v letech 1900–1901 byla postavena škola v Tyršově ulici a 4. října 1901 slavnostně otevřena. Teprve roku 1917 byla zde ustanovena česká škola, která měla dvě oddělení s pěti třídami, byla tu i mateřská škola. Správce obou škol byl pan Jindřich Kocúr.

V Rumburku byly i učňovské školy různých oborů, velmi dobrá tkalcovskáškola, gymnázium. Naše školy mají hlubokou tradici, važme si jich a k tomu veďme i současnou generaci.

  -zb-

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail